پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

عفیفی پور

اله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی

 • : 076-33514020
 • : 3200(076-3212)
 • : 076-33514022
 • :
سعیدی پور

محمد علی اصل سعیدی پور معاون عملیات بندری و منطقه ویژه

 • : 076-33524660
 • : 3540-1(076-3212)
 • : 076-33524661
 • :
مهدی نوفرستی

مهدی نوفرستی معاون عملیات دریایی

 • : 076-33514030
 • : 2600-1(076-3212)
 • : 076-33514036
 • :
محمود صابری

محمود صابری معاون توسعه مدیریت و منابع

 • : 0761-33514040
 • : 07633514040
پوررجبی

محمدرضا پور رجبی معاون فنی و نگهداری

 • : 07633514070
 • : 076-33514070
کمالی

عباس کمالی معاون مهندسی وعمران

 • : 076-33514060
 • : 076-33514060