دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

معرفی اداره مرکزی بازرسی و ثبت شنـاوران بنـدرعباس

اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها بندرعباس به عنوان یکی از ادارات واحد دریایی  بندر شهیدرجایی متولی پیگیری و اجرای مقررات ملی و بین المللی و کلیه امور مربوط به نظارت بر ساخت شناور در کارگاهها و کارخانجات شناورسازی استان هرمزگان و همچنین ارائه خدمات ثبتی به شناوران تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران ( با بندرثبت بندرعباس تا ظرفیت ناخالص 3000) می باشد. این اداره از دو بخش اصلی بازرسی و صدور گواهینامه های دریایی تشکیل شده است که بخش بازرسی ارائه خدماتی نظیر بررسی شرایط کارگاهی، نظارت بر مؤسسات رده بندی، بازدیدهای مرحله ای از شناورهای درحال ساخت و بازرسی موردی از شناورهای موجود ( مستعمل ) را بر عهده داشته و بخش صدور گواهینامه ضمن صدور گواهینامه های ثبت و حداقل خدمه شناورها به ارائه خدمات ثبتی شامل تغییر مالکیت،ابطال ثبت، بررسی و نظارت بر تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از مؤسسات رده بندی و ... می پردازد .
 
* رئیس اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها :     سیدمهدی طباطبائی                   تلفن تماس :          33550783 ( 076 )
 *کارشناس مسئول :      امیر محسن جناب                 تلفن تماس: 32129361 ( 076 )

* کارشناسان بازرسی : احمد جهاد سروستانی ، امیر مهدی معتمدی

 
* آدرس اداره :
     بندرعباس – بندر شهیدباهنر – ساختمان اداری - طبقه اول – کدپستی : 13318- 79138
* شماره تلفن دفتر :     32129331 ( 076 )
* شماره فکس :        33513233 ( 076 )
 
 
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۰۸