دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • تخصیص اسکله

قبل از پهلودهی شناور در ترمینال های کانتینری بندر شهید رجایی، نیاز به انجام برخی فعالیت‌های مقدماتی است تا پذیرش کشتی به موقع انجام گیرد. متناسب با حجم عملیات، نیروی انسانی و تجهیزات مناسبی بدان تخصیص داده  می شود تا در زمان مقرر عملیات تخلیه و بارگیری با موفقیت بیشتری انجام پذیرد.


 

  • تخلیه و بارگیری

       تخلیه و بارگیری کانتینرها از/ به کشتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و همچنین نرم‌های عملیاتی مصوب  در بندر شهید رجایی می‌باشد. در تصاویر زیر فرایند مربوط به تخلیه و بارگیری کانتینر از/ به کشتی قابل مشاهده است.

 

                                              

       

 

 

  

  این بخش مراحل و اقدامات ذیل را جهت برنامه ریزی و نوبت دهی شناورها انجام می دهد:

  • دریافت اعلامیه ورود از کشتیرانی با تاییدیه امور مالی
  • دریافت اجازه بارگیری حمل یکسره از گمرک یا از نمایندگان صاحب کالا جهت محمولات صادراتی
  • دریافت تاییدیه دفتر کل مبنی بر تعیین ترمینال تخلیه و بارگیری
  • دریافت فرم های ممهور شده تعهدات خنکاری و باربری از ترمینال اپراتورها

 

پس از تکمیل اسناد و طی شدن فرآیندهای مربوطه با توجه به نوع محموله، نوع شناور(TANKER/RORO/  GENERAL CARGO/ BULK CARRIER)  و طول و درافت و پایانه های تخلیه و نگهداری سه گانه و بر اساس ساعت اعلام ورود و ساعت ثبت نوبت در لنگرگاه از طریق سامانه نرم افزار GCOMS نوبت دهی شناور صورت می پذیرد.

همچنین پیگیری کاهش توقفات لنگرگاه (Waiting Time) و کاهش زمان ماندگاری بندر (Port Time) و همچنین افزایش نرم عملیاتی مصوب از جمله وظایف محول شده به این بخش می باشد.

 

 

 فرآیند اجرایی برنامه ریزی و نوبت دهی شناورها:

 
berthing flowchart1

    

berthing flowchart2

 

 

 یادداشت1:

صاحب کالا موظف است قبل از پهلوگیری شناور نسبت به ارائه اسناد گمرکی (اجازه بارگیری حمل یکسره/قبض انبار)، فرم تعهد انجام ایمن عملیات خنکاری و باربری و صورتحساب حقوق و عوارض بندری اقدام نماید.

 

یادداشت2:

اخذ تعهد اداره کل راه آهن استان هرمزگان در خصوص تامین واگن کافی برای حمل ریلی کالا و همچنین خروج فوری کالا و واگن از مجتمع بندری.

 


******************************

  

 

فلوچارت تقسیم کشتی:

 taghsim

  

 

 

******************************

 

اندازه (طول و آبخور) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر شهید رجایی پهلودهی و یا جداسازی گردند

 

****** حداکثر آبخور مجاز با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی موجود و ضرایب ایمنی محاسبه گردیده است ******

 

deep draft

  توضیحات:

با توجه به عمق کانال دسترسی شهید رجایی،  پذیرش کشتی ها با ماکزیمم آبخور 15.5  متر مقدور می باشد.

 

 

 ******************************

اندازه (طول و آبخور) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر خلیج فارس پهلودهی و جداسازی گردند

 
khalije fars ports deep draft

توضیحات:

ظرفیت پهلودهی کشتی ها در بندر خلیج فارس در حال حاضر 7000 تن با حداکثر طول 125 متر می باشد.

  

 

omurbandari footer

 مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها : 

1- گواهینامه ثبت شناور

2- گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3- اجازه حرکت بندر مبداء

4- اجازه حرکت گمرک (تاییدیه گمرک جهت خروج شناور)

5- تاییدیه مالی ورود

6- تاییدیه مالی جهت خروج شناور

7- لیست خدمه (IMO FAL FORM 5)

8- گواهینامه یدک کش (برای یدک کش و بارج ها)

9-لیست ده بندر آخر شناور

 

تماس با ما :

صدور اجازه حرکت:                32123319

مسئول خدمات دریایی:              32123320

 گردش کار درخواست و صدور اجازه حرکت الکترونیک گردش کار درخواست و صدور اجازه حرکت الکترونیک