سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

نمایش جزییات منبع فایل3

صفحه نخست

پیام داخلی

درباره بندر

پیام مدیر کل بندر

معرفی بندر

نقشه بندر

بنادر تابعه

نمودار تشکیلاتی

منشور اخلاقی

گالری

وظایف، ماموریت ها و چشم اندازها

پروژه های زیربنایی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

امکانات رفاهی

انتشارات و کتابخانه

فرآیندها و خدمات

خروج شناور

سوخت رسانی و آب رسانی

صورت وضعیت شناورها

خدمات یدک کشی و راهنمایی

پاس کشتی ها

جستجو و نجات

ثبت شناورها

خدمات آموزشی

فرآیند سرمایه گذاری

فرآیندهای بندری

فرآیند گردش کار دریافت اسناد دریانوردی

آمار

سامانه آمار و عملیات

عملیات تخلیه و بارگیری

کشتی های ممنوع ورود و مشروط

جستجو و نجات دریایی

فرم ها و دستور العمل ها

فرم ها

دستورالعمل ها

مزایده ها و مناقصه ها

هواشناسی

هواشناسی روزانه

جدول جزر و مد

پیوندها

پایگاه های اینترنتی ایران

پایگاه های تخصصی

شرکت های کشتیرانی

سایر پیوندها

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

نشانی بندر

تماس های اضطراری

پرسش های متداول

نظرسنجی

حفاظت و ایمنی دریانوردی

جستجو و نجات دریایی

سوانح دریایی

محیط زیست دریایی

ایمنی آب راه ها

خدمات مرتبط با کالا

اظهارنامه ورود کالا از خشکی

اظهارنامه ورود کالا از راه خشکی - کالای خطرناک

فلوچارت رویه ورود کالا از راه خشکی

فرآیندهای بندری

سواحل و سازه های دریایی

صدور مجوز سازه های دریایی

نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی

اطلاعات پایه ساحل و دریا

فرهنگ واژه های سواحل

دریانوردان

گواهینامه های دریانوردی

شناسنامه های دریانوردی

آزمون های دریانوردی

مراکز وموسسات آموزش دریانوردی

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

ایمنی و آتش نشانی

بهداشت

محیط زیست

الزامات قانونی

منطقه ویژه و سرمایه گذاری

مزایا و فرصت های سرمایه گذاری

ضوابط و فرآیندهای سرمایه گذاری

قوانین و مقررات منطقه ویژه

سامانه صدور مجوز فعالیت در مناطق بندری

امکانات و زیرساخت ها

اسکله ها

پایانه ها

خدمات ریلی

امور کارگزاران دریایی و بندری

وظایف امورشرکتها

آیین نامه ها و درخواست اخذ مجوز

لیست شرکتهای فعال کارگزاری ترابری دریایی

فلوچارت تاسیس و تمدید مجوز فعالیت متقاضیان

شناورها و کشتی ها

خروج شناور

سوخت رسانی و آب رسانی

صورت وضعیت شناورها

خدمات یدک کشی و راهنمایی

پاس کشتی ها

شناورهای تحت پرچم

پیوندها

دفتر مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

پایگاه اطلاع رسانی دولت

وزارت راه و شهرسازی

سایر پیوندها