دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶

 

مدرک مورد نیاز جهت معرفی و ارسال درخواست سوخت شناورها : 

 

1-    گواهینامه ثبت شناورها

2-    گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3-    اجازه حرکت

4-    دفترچه تردد

 5-    مانیفست کالای ورودی و خروجی

 

تماس با ما :

سوخت شناورها و شرکت ها:         32123318

 مسئول خدمات دریایی:              32123320

 

 

 

 

 

 

  تماس با ما :

سوخت شناورها و شرکت ها:      32123318

مسئول خدمات دریایی:              32123320