سه شنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۰
 
گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا با حضوراستاندار هرمزگان تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹