جمعه ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۱
 
گزارش تصویری/برگزاری آیین روز جهانی دریانورد درمحل باشگاه ملوانان (seamen's club ) بندرشهید رجایی با حضور جمعی ازهمکاران دریانوردوخدمه کشتی های خارجی مستقر در بندر شهید رجایی تاریخ: ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱