سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
 

اطلاعات تماس

عفیفی پور خبر داد: رونق عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی طی ماه نخست سال 96

 
تلفن تماس: 9-33514001-076
دورنگار: 33514048-076
شناسه ملی: 14000180614
کداقتصادی: 411319577986
کدپستی: 83797-79171
پست الکترونیکی: info@bpa.ir
آدرس: بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی