شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
 

عکس مدیر

علیرضا محمدی کرجی ران مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی

 • : 076-33514020
 • : 3200(076-3212)
 • : 076-33514044
 • :
رسانه جدید

منصور خرم شکوه معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 076-33524660
 • : 3540-3541(0763212)
 • : 076-33524661
عکس معاون دریایی مکی زاده

اسماعیل مکی زاده معاون عملیات دریایی

 • : 076-33514030
 • : 2600-1(076-3212)
 • : 076-33514036
محمود صابری

محمود صابری معاون توسعه مدیریت و منابع

 • : 0761-33514040
 • : 07633514040
پوررجبی

محمدرضا پور رجبی معاون فنی و نگهداری

 • : 07633514070
 • : 076-33514070
حمید کمالی

حمید کمالی سرپرست معاونت مهندسی عمران

 • : 076-33514060
 • : 076-33514060