دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
 
ردیف مرکز تلفن تماس داخلی شماره نمابر 
1
مرکز تلفن اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  076-33514001-9    076-33514048
2 یگان حفاظت

076-33514011

076-33514012

3283
-
3 آتش نشانی 076-33514047
3390-3 -  
4 درمانگاه

076-32123489

076-32123115

  -
 5 ارشد کشیک بندر  076-32123131  3131   
 6 اداره تجهیزات الکترونیک  076-33514066    
 7 مسئول پاس کشتی ها

076-32123253 

 

   -
8 کارشناس خدمات دریایی ( مسئول امور راهنمایان )   076-32122621    -
9

کارشناس مسئول خدمات دریایی

کارشناس خدمات دریایی

 076-32123320

076-32123319

 
10

کارشناس مسئول بررسی سوانح دریایی ( مرادی )

 

کارشناس بررسی سوانح دریایی ( طاهری )

 076-32122655

09177233472

076-32122599

09173322518

  076-33514036 
11

کارشناس مسئول بخش مقابله با آلودگی 

کارشناس بخش مقابله با آلودگی

 076-32122653

076-32122652 

076-32122654

  076-33514036 
12  متصدیان صدور اسناد دریانوردی

076-32129342

076-32129345

076-32129346

9342

9345

9346

076-33513289 
 13  مرکز CRM

076-32123543

076-32123468

  - 
14

کارشناس مسئول امور شرکت ها

کارشناس امور شرکت ها

کارشناس امور بازرسی شرکت ها

076-32123304

076-32123305-8

076-32123310

  076-33514049 
 15

دفتر اداره امور بندری 

 

کارشناس امور بندری

 076-32123350

076-32123351

 07632123360

   076-33514028
 16 کارشناس شیفت شب اداره امور بندری ( چهارمحالی)  09371582946    
 17 کارشناس مسئول ترمینال کالای فله  076-32123362     
 18 کارشناس مسئول ترمینال کالای متفرقه   076-32123358    
 19 
بخش برنامه ریزی و پهلودهی شناورهای اداره امور بندری  076-32123342     
 20 رئیس اداره آموزش    076-32123271    
 21 کارشناس مسئول ادره آموزش  076-32123272     
22  کارشناس دوره های لجستیکی و بندری   076-32123275    
 23 کارشناس دوره های دریایی   076-32123274    
 24 خدمات آموزشی  076-32123278    
ردیف بندر  کارشناس شماره تماس تلفن دفتر شماره نمابر  آدرس
1 شهید رجایی

 سیدمهدی طباطبایی

امیر محسن جناب

عیسی حسین زاده

امیرمهدی معتمدی

076-33550783

 

076-32129361 

 076-32129336

 076-32129364 

076-32129331  076-33513233 بندرعباس – بندر شهیدباهنر  ساختمان اداری - طبقه اول  کدپستی : ۱۳۳۱۸- ۷۹۱۳۸
2 لنگه

مهرزاد سلطانی

مهرداد فرهادی نژاد

 

076-44243286  076-44245183  بندرلنگه  ساختمان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه 
 3 قشم

سیدبهادر شیخ الاسلامی

عبدالغفور بخشی


076-35241134-7  076-35241136 جزیره قشم  اسکله بهمن  ساختمان اداره بنادر و دریانوردی قشم
4 کیش   اشکان شاملونیا  

076-44420696

076-44420688 جزیره کیش  بندرگاه  ساختمان اداره بندر و دریانوردی کیش 
 5 جاسک مرتضی یعقوبی    076-42522391-3  076-42521961  بندر جاسک ساختمان اداره بندر و دریانوردی جاسک 
 شماره تماس چهار رقمی 1550 جهت تسهیل در دریافت خدمات جستجو و نجات دریایی 
ردیف نام مرکز تلفن تماس شماره نمابر کد مشترک استان
1 بندرعباس 33514032-35
33514036 076  
2 بندر لنگه 44240387
44240387 076
3 بندر قشم 35241135  35241136  076
4 بندر کیش 

44450692

09175250935

44450692  076
 5 بندر شهید باهنر 33513383  33555030 076
 6 جزیره ابوموسی 

 35623909

09171616893

 35623909 076
 7 جزیره سیری  44221681-2   44221683 076
 8 بندر جاسک  42522392   42522790 076
بندر شهید حقانی 

32237783 

32237690

32237783  076
10  بندر شهید ذاکری  

35227839

35227247

35227247  076
11  بندر هرمز    35323185  35323185 076
12   بندر لافت 9322255   - 076
13   بندر پهل  93222244  - 076