پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
آیا بندر شهید رجایی یک بندر بین المللی می باشد؟

بله این بندر با تمامی بنادر بزرگ دنیادر ارتباط می باشد.

آیا بندر شهید رجایی پس از انقلاب اسلامی شروع به کار کرده است؟

بله بندر شهید رجایی پس از انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیده است .

چگونه می توان مدیر کل را ملاقات نمود؟

افرادمی توانند جهت ملاقات حضوری با مدیر  بندر در روزهای سه شنبه از ساعت 11 تا 13 به محل میز خدمت اداره کل مراجعه نمایند.

چگونه می توان شکایت خود را به اطلاع مدیر کل رساند؟

افراد می توانند برای ثبت شکایات خود را از طریق " سامانه تکریم ارباب رجوع " روی وب سایت بندر شهید رجایی  و یا حضوری از طریق دفتر مدیر کل و یا بازرس مدیر کل واقع در ساختمان مرکزی این اداره کل نسبت به طرح عنوان موضوع خود اقدام نمایند.

مدت زمان اعتبار قبولی در آزمون های دریانوردی برای دریافت گواهینامه های دریانوردی چقدر می باشد؟
مدت زمان اعتبار قبولی در آزمون های دریانوردی برای دریافت گواهینامه های دریانوردی از تاریخ قبولی در آزمون 24 ماه بوده و درصورت عدم اقدام برای صدور گواهینامه دریانوردی در این مدت، قبولی در آزمون ابطال گردیده و متقاضی می بایست مجددا" در آزمون های دریانوردی شرکت نماید.
مهلت قبولی در آزمون های دریانوردی چقدر است؟
حداکثر مدت زمان مهلت برای قبولی در آزمون های دریانوردی، 15 ماه از تاریخ اولین آزمون می باشد و در صورت عدم قبولی متقاضی در این مدت ، کلیه درس های نامبرده مردود اعلام شده و می بایست مجددا" در آزمون تمامی دروس مربوطه شرکت نماید.
شرایط تدریس در مؤسسات آموزشی چگونه است ؟

متقاضی می بایست با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک مورد نیاز براساس دستورالعمل برگزاری دوره آموزشی مربوطه به دستگاه نظارت (اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی) مراجعه نماید. پس از بررسی اولیه مدارک توسط کارشناس نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی، مدارک به کمیته ارزیابی ارائه و درصورت تایید در کمیته نام مدرس در بانک اطلاعات مدرسین درج می گردد.

نحوه دریافت گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان چگونه می باشد؟

متقاضیان می توانند طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، قسمت دریانوردان، گواهینامه های دریانوردی، قسمت پزشکان ناظر و معتمد مورد تایید اداره کل، پزشک محل خود را انتخاب نموده و با مراجعه به آن گواهینامه سلامت پزشکی دریافت نمایند.

جهت طی دوره های آموزش های دریانوردی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟

 گذراندن دوره های آموزشی دریانوردی با مراجعه به مراکز آموزش دریانوردی استان (  مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی ) براساس آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان قسمت دریانوردان، بخش مراکز و  مؤسسات آموزش دریانوردی  امکان پذیر است .

چگونه می توان درخواست گواهینامه های دریانوردی یا شناسنامه دریانوردی نمود؟

با مراجعه به مراکز آموزش دریانوردی دارای مجوز در سراسر استان امکان پذیر است .

آیا می توان با گواهینامه دریانوردی که در خارج از کشور دریافت شده است بر روی شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالت نمود؟

فعالیت بر روی کشتی های با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه دریانوردی دریافتی از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی برای گواهینامه های دریانوردی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفاد کنوانسیون  STCW می باشد.

در صورت قبول نشدن در آزمون ها (کتبی و شفاهی) چقدر طول می کشد در آزمون بعدی شرکت نمود؟

براساس برنامه زمانبندی آزمون های دریانوردی  می توان در آزمون دوره بعد شرکت نمود .

هزینه های شرکت در آزمون ها و صدور گواهینامه های مربوط به هریک از سمت های دریانوردی به چه میزان است؟

هزینه شرکت در آزمون و صدور هریک از گواهینامه های دریانوردی، شامل مهارت، شایستگی، صیادی، جانبی و شناسنامه دریانوردی با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان قسمت ، قسمت گواهینامه های دریانوردی، بخش تعرفه صدور اسناد دریانوردی قابل دریافت می باشد.

آیا می توان دوره های آموزشی یک سمت دریانوردی را در خارج از استان طی نموده و در آزمونهایی که در استان هرمزگان برگزار می شود شرکت نمود؟

بلی، کلیه دوره های آموزشی طی شده در مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی جهت شرکت در آزمون قابل قبول می باشد.

در صورت مفقود شدن گواهینامه های جانبی، مهارت و شایستگی، یا شناسنامه دریانوردی برای دریافت مجدد آن ها چگونه باید اقدام نمود؟

در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی هرمزگان مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز مدارک خود را دریافت و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه های  اسناد رسمی مراجعه و یک نسخه از تعهد تنظیم شده را به اداره استانداردها ارائه نموده و این اداره پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

چگونه می توان گواهینامه های مهارت و شایستگی یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید یا تجدید کرد؟

مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد دریانوردی را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، قسمت دریانوردان مشاهده نموده و با مراجعه به  مراکز آموزش دریانوردی مورد تایید و تعاونی های لنجداران  اقدام نمود.

چگونه می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟

1- از طریق وب سایت بندرشهیدرجایی

2- با مراجعه به اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی به آدرس بندرعباس، بندر شهید باهنر، ساختمان اداری بندر، طبقه دوم.

3- مراکز آموزش دریانوردی 

آیا گواهینامه دور ه های جانبی دریانوردی صادر شده در خارج از کشور مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟

گواهینامه های دوره های جانبی، خارج از کشور بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و فقط در صورت داشتن تفاهم نامه با آن کشور مورد قبول می باشد.

آیا داشتن دو یا چند گواهینامه دریانوردی بصورت همزمان امکان پذیر است؟

بلی ، در صورت متفاوت بودن رسته شغلی امکان پذیر  می باشد.

چه اسنادی برای ارائه خدمات دریایی قابل قبول است؟

ارائه خدمات دریایی به دو صورت زیر قابل قبول می باشد؛ 

الف:  تکمیل صفحات مربوط به خدمات دریایی و تایید آن توسط فرمانده شناور و شرکت کشتیرانی مربوطه در شناسنامه دریانوردی ویا

ب: ارائه نامه بر اساس فرم تاییدیه خدمات دریایی از سوی شرکت کشتیرانی ، همراه با درج جزئیات سفرهای دریایی 

هدف از بررسی سوانح چیست؟
پیدا کردن علل و عوامل مستقیم و غیر مستقیم در بروز سوانح و کسب درسهای آموختنی جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده و ارائه پیشنهادات در راستای بالا بردن ضریب ایمنی شناورها
مهمترین مزیت لایروبی یک بندر چیست؟
افزایش عمق و ایمن  سهل الوصول نمودن  ورود کشتیها به بنادر
تجهیزات آلودگی موجود در بندر شهید رجایی چیست؟
بوم ، اسکیمر، ورق جاذب ، بوم جاذب ، شناور مراد 1و 2 و یدک کشها در صورت نیاز و ضمناً در هنگام آلودگی تمام تجهیزات ملزم به یاری رساندن به اداره ایمنی می باشند.
به هنگام مواجهه با سانحه در دریا چه اقداماتی می توان باید انجام داد؟
خونسردی خود را حفظ نموده و با شماره های مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر شهید رجایی 34-33-07633514032 و شماره 1550 تماس گرفته و آن مرکز در هر نقطه از محدوده استان  نسبت به هماهنگی جهت نجات افراد مضطر از خطر اقدام خواهد نمود.
شناور ناجی چیست و در کدام یک از بنادر استان مورد استفاده قرار گرفته است ؟

شناوری فوق پیشرفته ساخت کشور نروژ (بوت سرویس) که حداکثر سرعت آن 43 گره برابر 79 کیلومتر در ساعت در

دریای آرام می باشد و به منظور جستجو و نجات افراد مضطر در دریا به کار می رود و محل استقرار آنها به شرح ذیل می باشد :
1- بندر شهید رجایی              دو فروند    (مرکز اصلی هماهنگی جستجو و نجات دریایی)
2- بندر لنگه                           یک فروند   (مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی)
3- جزیره کیش                       یک فروند   (مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی)
4- جزیره ابوموسی                یک فروند   (مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی)

محدوده عملیاتی مرکز جستجو ونجات دریائی استان هرمزگان و وظایف آن چیست ؟
آبهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان از موقعیت شمالی 38  25 و شرقی 00  58 0 (بندر جاسک) واقـع در دریایی عـمان تا مـوقعیت  شمالی 00  27  و  شرقی00  53 تا غرب جزیره لاوان بوده و مراکزجستجو ونجات مسئولیت برنامه ریزی وسازماندهی وهمچنین هماهنگی عملیات جستجو و  نجات دریایی را در کل این محدوده بعهده دارند .
در خصوص دریافت آخرین اطلاعات از مسیرهای ایمن دریائی با چه شماره تلفنها می توان تماس حاصل نمود:

بندرعباس    تلفن: 35-33514032- 076           نمابر: 33514036- 076
بندرلنگه       تلفن: 44240387 - 076              نمابر: 44240387 - 076
بندر قشم    تلفن: 35241135 - 076                 نمابر: 35241136 - 076
بندر کیش    تلفن: 44450692 - 076            نمابر: 44450692 - 076

مسیر تردد قایقها و شناورهای مسافری در استان هرمزگان چگونه می باشد؟
* مسیردریایی اسکله شهیدباهنر به اسکله بهمن قشم وبالعکس
* مسیردریایی اسکله شهید حقانی به اسکله بهمن قشم وبالعکس
* مسیردریایی بین اسکله شهید حقانی به اسکله شهیدذاکری قشم وبالعکس
* مسیردریایی بین اسکله شهید حقانی به جزیره هرمز وبالعکس
* مسیر دریایی بندر پهل به بندر لافت و بالعکس 
* مسیر دریایی بندر چارک به جزیره کیش و بالعکس 
* مسیر دریایی بندر لنگه به جزیره کیش و بالعکس مسیر دریایی بندر آفتاب به جزیره کیش و بالعکس
چگونه اخبار هواشناسی را میتوان دریافت نمود ؟
به سه روش که به شرح ذیل می باشد :
الف) از طریق سیستم uni – SMS  :
سامانه پیامک () هموطنان عزیز می توانند برای اطلاع از آخرین اخبار پیش بینی شده هواشناسی  با ارسال پیامک به شماره09171581813 از آخرین وضعیت جوی اطلاع حاصل نمایند .لذا با ارسال : 
* عدد 1 اخبار هواشناسی غرب استان (بندر لنگه و جزایر ابوموسی ، کیش ، سیری و لاوان و .......)
* عدد 2 اخبار هواشناسی مرکز استان (محدوده بندرعباس ، جزیره قشم و .......)
* عدد3 اخبار هواشناسی شرق استان (بنادر جاسک و ...........)
* عدد 4 اخبار اضطراری هواشناسی (استان هرمزگان)
دریافت می گردد .
ب) از طریق VHF :
دریافت گزارش هواشناسی و ارسال آن برای شناورها ازطریق VHF .
این اطلاعات هر روز 2 بار ازطریق مرکز(افسران رادیوئی) برای شناورهای حاضر درمنطقه به طور مستمر و روزانه درساعات 9 و17 هر روز بر روی کانال 18 گزارش می شود.
- این اطلاعات به صورت زیر پخش می شود:
جلب توجه همه شناورها ، بر روی کانال 16
ارائه اطلاعات بر روی کانال 18
- علاوه برمرکز اصلی (بندر شهید رجائی) مراکزفرعی جستجو و نجات بندرلنگه و بندرکیش نیز اطلاعات هواشناسی را پخش می نمایند.
پ) از طریق دستگاه ناوتکس :
1- از طریق فرکانس 518 کیلوهرتز (فرکانس بین المللی) ساعات 04:50 و 12:50 به وقت گرینویچ به زبان انگلیسی ارسال می گردد.
2- از طریق فرکانس 490 کیلوهرتز (فرکانس محلی) ساعات 05:20 و 13:20 به وقت گرینویچ به زبان فارسی منتها با الفبای انگلیسی ارسال می گردد.
انواع خدمات ارائه شده توسط مراکز اصلی و فرعی جستجو و نجات دریایی چیست؟
1- دریافت و ارائه گزارش هواشناسی
2- ارائه خدمات پزشکی از راه دور بوسیله VHF
3- ارائه کمک به شناورهای مضطر(با اعزام شناور های ناجی یا بالگرد)
استفاده از خدمات بالگرد :
چنانچه شناورهای جستجو ونجات قادر به کمک رسانی نباشد از خدمات بالگرد علی رغم هزینه های بالای آن استفاده می گردد.
موارد مهم در استفاده ازخدمات بالگرد:
با عنایت به دشواری در تشخیص شناور مضطر توسط خلبان بالگرد،ناخدای شناور مضطر باید با بکارگیری روشهای ذیل، توجه خلبان بالگرد را جلب نماید.
 در روز:
1- استفاده از مشعل دودزدای نارنجی رنگ
2- ایجاد دود
3- انعکاس نور با آینه
4- استفاده ازپارچه رنگی وتکان دادن آن
درشب:
1) روشن کردن چراغ قوه
2) استفاده از نور دستی(مشعل)
3) روشن کردن آتش ( آخرین گزینه - در صورت عدم کارآئی موارد قبلی)
زمان ملاقات با معاونت عملیات بندری و منطقه ویژه
  •          دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 تا پایان وقت اداری
  •           پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 13 (درصورت عدم حضور در روزهای دوشنبه یا چهارشنبه)
حوزه فعالیت اداره امور بندری چیست؟
این اداره دستگاه نظارت عملیات تخلیه ، باربری و انبارداری کالاهای متفرقه ،فله خشک ، فله مایع و مواد معدنی می باشد.
عوارض و هزینه های بندری مرتبط با کالای متفرقه و فله چگونه باید پرداخت شود؟
به منظور پرداخت عوارض و هزینه های بندری ابتدا باید کالا یا محموله مورد نظر در بندر تخلیه گردیده سپس صاحب کالا جهت تحویل گیری کالا و بارگیری به روی وسیله حمل اقدام نماید بدین منظور می بایست به سه بخش مجزای کشتیرانی ، گمرک و اداره بندر مراجعه کند.( برا اساس تعرفه های مندرج در کتابچه سازمان بنادر و دریانوردی صورتحساب مربوطه توسط نرم افزارهای عملیاتی صادر و از طریق دستگاه (PC-POS)  یا مراجعه به بانک پرداخت گردد.
دفترچه تعرفه عوارض و هزینه های بندری چگونه قابل دسترسی است؟
کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا متشکل از دو بخش عمده کشتی و کالاست تعرفه ها از ردیف هایی شامل حقوق ، عوارض و هزینه های بندری تشکیل می شوند آنچه در حیطه فعالیت اداره امور بندری قرار دارد عوارض و هزینه های مترتب بر کالا است که در فصل دوم از کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا آورده شده است این کتابچه علاوه بر دفتر اداره امور بندری در سایت بندر نیز قابل دسترسی است.
برای اخذ مجوز پهلو دهی شناور چه اقداماتی را باید انجام داد و چه اسنادی مورد نیاز است؟
با توجه به الکترونیکی نمودن این فرآیند از طریق  سامانه جامع دریایی  میتوان اقدام نمود.
چگونه باید مجوز ورود خودرو به مجتمع بندری شهید رجایی را اخذ کرد؟
مجوز تردد به صورت محدود و بر اساس شاخص هایی همچون فعالیت و کارکرد به شرکتهای متقاضی به صورت محدود و مشخص واگذار می گردد.بدین منظور تکمیل فرم مجوز تردد خودرو الزامی است که پس از دریافت فرم از سایت بندر یا اخذ از دفتر اداره امور بندری می بایست به تایید کارشناس مربوط در اداره امور بندری رسیده و در نهایت دایره صدور مجوز( گارد و انتظامات) اقدام به صدور مجوز می نماید.
چگونه باید مجوز ورود افراد به مجتمع بندری شهید رجایی را اخذ کرد؟

مجوز تردد به صورت محدود به پرسنل و کارگران شرکت های خنکاری ، صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنها و کشتیرانی ها تعلق می گیرد.بدین منظور می بایست متقاضی فرم مجوز تردد افراد را از سایت بندر دانلود کرده یا از دفتر اداره امور بندری اخذ کند و به ترتیب اولویت تاییدیه امور شرکتها ، اداره یا دستگاه نظارت مربوطه و در نهایت صدور مجوز ( گارد و انتظامات ) را اخذ کند. 

تاسیس چه نوع شرکتهایی نیاز به اخذ مجو ز از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارات کل بنادر و دریانوردی ) دارد؟

شرکتهایی که می خواهند در یکی از موارد دوازدگانه زیر فعالیت نمایند نیاز به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارت کل بنادر و دریانوردی)دارند

1- نمایندگی کشتیرانی

2- تخلیه و بارگیری

3-  بارشماری

4-  آبرسانی

5-  سوخت رسانی 

6- تدارکاتی  

7-  عملیات کانتینری

8-  کمک و نجات

9-  تامین پرسنل و تجهیزات  

10- غواصی

11- باربندی(لشینگ)

12- بازرسی کشتی و کالا ی کشتی
13- راهبری پایانه های بندری کالا

چگونه می توانم برای اخذ مجوز اقدام نمایم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http://aca.pmo.ir در قسمت سمت راست بالای صفه بر روی عنوان ثبت نام کلیک نموده و نسبت به پر نمودن فیلدهای خواسته شده اقدام و پس از تکمیل منوی ثبت را انتخاب و درخواست شما جهت بررسی ارسال میگردد.

چگونه متوجه شوم که درخواست من بررسی گردیده است؟

پس از ثبت نام متقاضی ، کارشناسان امور شرکتها درخواست شما را مورد بررسی قرار میدهند در صورت پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست متقاضی پیغامی به ایمیلی که در هنگام ثبت نام اعلام گردیده برای متقاضی ارسال میگردد. همچنین کارشناسان مربوطه جهت حصول از دریافت پاسخ از طریق شماره تماسهای اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام با متقاضی تماس برقرار می نمایند.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه اخذ مجوز شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی بدست بیاورم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها در سایت http://aca.pmo.ir/#/main می توانید آئین نامه های تاسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را دانلود و مطالعه نمایید.

مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی چه شرایطی باید داشته باشند.؟

شرایط عمومی مدیر عامل

 

1- تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت

4- عدم سوء پیشینه کیفری

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتغال به کا در دستگاههای دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکتها

شرایط اختصاصی مدیر عامل 
مدیر عامل می بایست دارای حداقل مدرک لیسانس و چهار سال سابقه مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی باشدوگذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی خواهد بود.

شرایط مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز فعالیت در زمینه های تخلیه و بارگیری- تدارکاتی- سوخت رسانی- کمک و نجات-غواصی و..... چگونه باید باشد؟

شرایط مدیر عامل شرکتهای تدارکاتی - کمک و نجات - غواصی - بازرسی کالا و کشتی ، تامین پرسنل و تجهیزات

 

1-ایرانی و مقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-آشنایی به زبان انگلیسی

8-داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با پنج سال یا لیسانس باسه سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت موردتقاضا

9-عدم اشتغال بکار درمؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

10- گذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی  خواهد بود.


شرایط هیئت مدیره شرکتهای تدارکاتی- کمک و نجات- غواصی – بازرسی کالا و کشتی  ، تامین پرسنل و تجهیزات
1-ایرانی ومقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- عدم اشتغال بکار در موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

8- داشتن تحصیلات حداقل ششم ابتدایی و تجربیات کافی به میزان دو سال سابقه کار معتبر

 

شرایط مدیر عامل شرکتهای تخلیه وبارگیری ، بارشماری،آب رسانی، سوخت رسانی، راهبری پایانه های بندری کالا و خدمات راهنمایی کشتیها

1-تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت

4- عدم اشتغال در سازمانهای دولتی

5- مدیر عامل شرکت تخلیه و بارگیری باید دارای  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه تخلیه و بارگیری و یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد، همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط

6- مدیر عامل شرکت بارشماری باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
7- مدیر عامل شرکتهای سوخت رسانی باید دارای مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
8- مدیرعامل شرکتهای آب رسانی باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ،  فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین دارای معلومات لازم در زمینه های عملیات آب رسانی، قوانین و مقررات بندری و دریایی، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
9- شرکت راهبری پایانه های بندری کالا داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با چهارسال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ، مقررات گمرکی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
10- شرکتهای خدمات راهنمایی کشتیها داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم دریایی(دریانوردی) مورد تایید مراجع ذیصلاح، 4 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور دریایی یا 2 سال سابقه کار در امور راهنمایی کشتی ها و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط براساس دستورالعمل شرکت های  کارگزاری ترابری دریایی باشد.

سابقه کار مفید به چه نوع سابقه کاری اطلاق میگردد؟

سابقه کار مفید سابقه کاری می باشد که دارای شرایط زیر باشد:

 

1- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت سابقه کار را تایید نمایند.

2- بخش خصوصی با تایید سازمان تامین اجتماعی

3- نهادهای انقلاب اسلامی
4- سابقه کار در زمینه فعالیت مورد تقاضا باشد

چنانچه سوالاتی در رابطه با اخذ مجوز داشته باشم چگونه می‏توانم پرسشهای خود را مطرح نمایم؟

متقاضیان می توانند جهت رفع ابهامات خود در خصوص اخذ مجوز با شماره تلفن 32123304-076 با امور شرکتها ی بندر شهید رجایی تماس برقرار نمایند.

کارگاهها و کارخانجات شناورسازی مجاز کدامند؟ موسسات رده بندی، دفترخانه های اسناد رسمی و شرکت های مجاز تعمیرات تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی کدامند؟ مراحل ثبت شناوران تولید شده در ایران چگونه است؟ برای پیگیری امور ثبتی شناوران خود به کجا باید مراجعه نماییم؟
* آدرس اداره :
بندرعباس – اسکله شهیدباهنر – طبقه فوقانی ساختمان گمرک بندر شهیدباهنر – کدپستی : 13318- 79138
* شماره تلفن :33550783 ( 076 )    * شماره فکس : 32129331 ( 076 )
  
* دفتر ثبت شنـاوران بنـدرلنگه    
کارشناس دفتر : مهرزاد سلطانی
آدرس دفتر : بندرلنگه – ساختمان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
تلفن : 44243286 ( 076 )        فکس : 44245183 ( 076 )
 
* دفتر ثبت شنـاوران قشم
کارشناس دفتر : عبدالغفور بخشی
آدرس دفتر : جزیره قشم – اسکله بهمن – ساختمان اداره بنادر و دریانوردی قشم
تلفن :7-35241134( 076 )     فکس : 35241136 ( 076 )
 
* دفتر ثبت شنـاوران کیش
کارشناس دفتر : اشکان شاملونیا
آدرس دفتر : جزیره کیش – بندرگاه – ساختمان اداره بندر و دریانوردی کیش
تلفن : 44420696 ( 076 )     فکس : 44420688 ( 076 )
 
* دفتر ثبت شنـاوران جاسک
کارشناس دفتر : مرتضی یعقوبی
آدرس دفتر : بندر جاسک –ساختمان اداره بندر و دریانوردی جاسک
تلفن : 3-42522391 ( 076 )     فکس :   42521961 ( 076 )
شرایط ثبت شناوران وارداتی چیست؟
1. ممنوعیت واردات شناورهای باری نوساز و مستعمل فایبرگلاس
2. منحصراً واردات شناورهای مسافربری فایبرگلاس با سن حداکثر یک سال و ظرفیت حمل مسافر حداقل 75 نفر
3. منحصراً واردات شناورهای صیادی به صورت نوساز با ظرفیت ناخالص (GT) حداقل 100 
4. لزوم تایید کارگاه های شناورسازی مربوطه از سوی کارشناسان  و یا موسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی
5. بازرسی و نظارت کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی مورد تایید در حین فرآیند ساخت شناورهای نوساز صیادی و مسافر بری
6. دریافت مجوز صید از سازمان شیلات ایران در خصوص شناورهای صیادی نوساز
اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی چیست؟

اولویت های و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

1-   ایجاد مرکز ارائه کننده خدمات ارزش افزوده ( از جمله احداث صنایع تبدیلی ، مونتاژو..........)

2-   بسط و توسعه صادرات مجدد.

3-   جذب و توسعه ترانشیپ .

4-   احداث سیلوی غلات .

5-   احداث پایانه های لجستیک کالا و کانتینر.

6-   احداث پایانه های صادراتی و ترانزیتی .

7-   احداث سردخانه و نگهداری کالاهای فاسد شدنی .

8-   احداث مخازن جهت عملیات بانکرینگ ( سوخت رسانی به کشتی ها )

9-   احداث مخازن جهت صادرات ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی .

10- دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها .

11- احداث مجمع تأمین آذوقه روغن تدارک به شناورها .

12- احداث مینی پالایشگاه .

13- احداث مخازن روغن های خوراکی .

14- احداث و بهره برداری از آب شیرین کن .

15- احداث و بهره برداری از نیروگاه برق .

 

مزایا و ویژگی های منحصربه فرد منطقه ویژه اقتصادی بندرشهیدرجایی چیست؟

مزایا و ویژگی های منحصر بفرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

1)     برخورداری از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی .

2)     وجود اراضی قابل واگذاری برای فعالیت پشتیبانی ، صنعتی ، نفتی و خدماتی به صورت BOT ، BOOT ، اجاره کوتاه مدت ، میان مدت  و بلند مدت .

3)     وجود شبکه های آب ، برق ، تلفن ، IT و سیستم دفع آب های سطحی .

4)     امکان استفاده بهینه از شبکه ارتباطی داخلی و بین المللی دریایی ، راه آهن و جاده ای .

5)     قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کریدورهای ترانزیتی نظیر شمال و جنوب ، شرق و غرب جهت تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه ، حوزه خلیج فارس و دریای عمان ، افغانستان ، پاکستان و عراق .

6)     دسترسی به آب های آزاد و حداکثر استفاده از مزیت های حمل و نقل دریایی .

7)     مجاورت با مراکز و قطب های اصلی تولیدی ، صنعتی و پتروشیمی کشور .

8)     وجود شبکه های بانکی ، اعتباری ، بیمه ای ، گمرک و سایر مؤسسات خدماتی مرتبط .

9)     امکان استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی .

10) وجود ترمینال های اختصاصی ، ترانزیت سوخت و بانکرینگ ، کانتینری ، عمومی و فرآورده های نفتی و مواد معدنی .

امکانات و ویژگی های زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندرشهید رجایی چیست؟

بندر خلیج فارس بعنوان زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با برخورداری از تجهیزات مناسب ، حجم قابل قبولی از صادرات ، ‌ترانزیت ، سوآپ فرآورده های نفتی و بانکرینگ از این بندر انجام می گیرد ، این بندر دارای 9 پست اسکله به طول 1200 متر و عمق5/7 متر و 320 هکتار محوطه عملیاتی و اراضی پشتیبانی می باشد. برآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده(تعهدشده) در این بندر توسط بخش خصوصی در بخش سوخت رسانی و احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی بالغ بر 1774 میلیارد ریال می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی را از نظر موقعیت و طرح توسعه معرفی نمایید.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در 23 کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است که با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با بیش از 80  بندر معروف بین المللی تقریباً نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در مرکز کریدور ترانزیتی جنوب به شمال قراردارد که یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین المللی در دنیاست این کریدور اقیانوس هند و خلیج فارس را از طریق ایران به دریایی خزر و سپس از طریق روسیه به سن پترزبورگ و شمال اروپا متصل می کند.

موقعیت ممتاز جغرافیایی ، دسترسی به آب های آزاد جهان از طریق خلیج فارس ، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و جاده ابریشم، برخورداری از تجهیزات و امکانات مدرن ، نزدیکی به مناطق آزاد کیش و قشم و بنادر حوزه خلیج فارس این مجتمع بندری را به پایگاه راهبردی و منحصر بفرد تبدیل نموده است .

برخورداری از اراضی پشتیبانی جهت واگذاری به سرمایه گذاران در راستای انجام فعالیت های پشتیبانی ، صنعتی ،‌ نفتی و خدماتی در قالب قراردادهای BOT ، BOOT ، اجاره کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت از پتا نسیل ها و ظرفیت های منحصر به فرد این منطقه می باشد.

 از دیگر مزایای این منطقه می توان به ورود تجهیزات ، قطعات یدکی ، مواد اولیه و ...  بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی و همچنین معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده اشاره کرد.

بندر شهید رجایی با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال کانتینری کشور عملکرد بیش از 6/2 میلیون TEU در سال90 داشته است ، همچنین حجم قابل قبولی از عملیات جا به جایی کالاهای عمومی خصوصاً محصولات فولادی ، فله خشک (غله و سنگ آهن) ، فله مایع (روغن های خوراکی) و فرآورده های نفت خام در این بندر انجام می گیرد.

در بندر شهید رجایی طرح توسعه و تکمیل حوضچه های دوم و سوم شامل احداث اسکله های جدید و با قابلیت پهلو دهی شناورهای با آبخور 17 متر و تا ظرفیت 000ر145 DWT ، توسعه باراندازها و احداث انبار ، تأسیسات زیر بنایی و تأمین تجهیزات دریایی و بندری مورد نیاز ، در دست اجرا می باشد . بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته با اتمام مرحله دوم توسعه ، ظرفیت کانتینری بندر به6 میلیون TEU در سال خواهد رسید.