چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
تاسیس چه نوع شرکتهایی نیاز به اخذ مجو ز از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارات کل بنادر و دریانوردی ) دارد؟

شرکتهایی که می خواهند در یکی از موارد دوازدگانه زیر فعالیت نمایند نیاز به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارت کل بنادر و دریانوردی)دارند

1- نمایندگی کشتیرانی

2- تخلیه و بارگیری

3-  بارشماری

4-  آبرسانی

5-  سوخت رسانی 

6- تدارکاتی  

7-  عملیات کانتینری

8-  کمک و نجات

9-  تامین پرسنل و تجهیزات  

10- غواصی

11- باربندی(لشینگ)

12- بازرسی کشتی و کالا ی کشتی
13- راهبری پایانه های بندری کالا

چگونه می توانم برای اخذ مجوز اقدام نمایم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http://aca.pmo.ir در قسمت سمت راست بالای صفه بر روی عنوان ثبت نام کلیک نموده و نسبت به پر نمودن فیلدهای خواسته شده اقدام و پس از تکمیل منوی ثبت را انتخاب و درخواست شما جهت بررسی ارسال میگردد.

چگونه متوجه شوم که درخواست من بررسی گردیده است؟

پس از ثبت نام متقاضی ، کارشناسان امور شرکتها درخواست شما را مورد بررسی قرار میدهند در صورت پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست متقاضی پیغامی به ایمیلی که در هنگام ثبت نام اعلام گردیده برای متقاضی ارسال میگردد. همچنین کارشناسان مربوطه جهت حصول از دریافت پاسخ از طریق شماره تماسهای اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام با متقاضی تماس برقرار می نمایند.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه اخذ مجوز شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی بدست بیاورم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها در سایت http://aca.pmo.ir می توانید آئین نامه های تاسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را دانلود و مطالعه نمایید.

مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی چه شرایطی باید داشته باشند.؟

شرایط عمومی مدیر عامل

 

1- تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت

4- عدم سوء پیشینه کیفری

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتغال به کا در دستگاههای دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکتها

شرایط اختصاصی مدیر عامل 
مدیر عامل می بایست دارای حداقل مدرک لیسانس و چهار سال سابقه مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی باشدوگذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی خواهد بود.

شرایط مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز فعالیت در زمینه های تخلیه و بارگیری- تدارکاتی- سوخت رسانی- کمک و نجات-غواصی و..... چگونه باید باشد؟

شرایط مدیر عامل شرکتهای تدارکاتی - کمک و نجات - غواصی - بازرسی کالا و کشتی ، تامین پرسنل و تجهیزات

 

1-ایرانی و مقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-آشنایی به زبان انگلیسی

8-داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با پنج سال یا لیسانس باسه سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت موردتقاضا

9-عدم اشتغال بکار درمؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

10- گذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی  خواهد بود.


شرایط هیئت مدیره شرکتهای تدارکاتی- کمک و نجات- غواصی – بازرسی کالا و کشتی  ، تامین پرسنل و تجهیزات
1-ایرانی ومقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- عدم اشتغال بکار در موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

8- داشتن تحصیلات حداقل ششم ابتدایی و تجربیات کافی به میزان دو سال سابقه کار معتبر

 

شرایط مدیر عامل شرکتهای تخلیه وبارگیری ، بارشماری،آب رسانی، سوخت رسانی، راهبری پایانه های بندری کالا و خدمات راهنمایی کشتیها

1-تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت

4- عدم اشتغال در سازمانهای دولتی

5- مدیر عامل شرکت تخلیه و بارگیری باید دارای  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه تخلیه و بارگیری و یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد، همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط

6- مدیر عامل شرکت بارشماری باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
7- مدیر عامل شرکتهای سوخت رسانی باید دارای مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
8- مدیرعامل شرکتهای آب رسانی باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ،  فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین دارای معلومات لازم در زمینه های عملیات آب رسانی، قوانین و مقررات بندری و دریایی، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
9- شرکت راهبری پایانه های بندری کالا داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با چهارسال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ، مقررات گمرکی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
10- شرکتهای خدمات راهنمایی کشتیها داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم دریایی(دریانوردی) مورد تایید مراجع ذیصلاح، 4 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور دریایی یا 2 سال سابقه کار در امور راهنمایی کشتی ها و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط براساس دستورالعمل شرکت های  کارگزاری ترابری دریایی باشد.

سابقه کار مفید به چه نوع سابقه کاری اطلاق میگردد؟

سابقه کار مفید سابقه کاری می باشد که دارای شرایط زیر باشد:

 

1- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت سابقه کار را تایید نمایند.

2- بخش خصوصی با تایید سازمان تامین اجتماعی

3- نهادهای انقلاب اسلامی
4- سابقه کار در زمینه فعالیت مورد تقاضا باشد

چنانچه سوالاتی در رابطه با اخذ مجوز داشته باشم چگونه می‏توانم پرسشهای خود را مطرح نمایم؟

متقاضیان می توانند جهت رفع ابهامات خود در خصوص اخذ مجوز با شماره تلفن 32123304-076 با امور شرکتها ی بندر شهید رجایی تماس برقرار نمایند.