سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 

ورود شناور​

عنوان خدمت : ورود شناور                                                                                                                                             شناسه خدمت: 13051431106
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی  
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت  انجام اقدامات لازم اعم از اسنادی و عملیاتی در جهت ورود  و پهلودهی شناورها مانند ارائه اسناد لازم، تخصیص راهنما و یدک کش و..
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز : https://sso.pmo.ir/PMOPortal
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت      یک و نیم ساعت  ( بسته به نوع شناور ، ابعاد آن و... متفاوت است )                                                                                                                                                
  ساعات ارائه خدمت                     24 ساعت شبانه روز
 تعداد بار مراجعه حضوری   1 بار
 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

طبق کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی

 شماره حساب(های) بانکی                


 


 

نحوه دسترسی به خدمت

https://sso.pmo.ir/PMOPortal

076-33514038