جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

صدور گواهینامه های دریایی شناور

عنوان خدمت : صدور گواهینامه های دریایی شناور                                                                                                                                                      شناسه خدمت : 13052075000
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی  
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت  1-ثبت موقت 2-ثبت دائم 3-حداقل خدمه 4-ابطال ثبت 5- گواهینامه های بیمه ای :  مغروقه  CLS- Bunker clc 6-CSR (تاریخچه مستمر کشتی) 7-ISPS
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز :                      https://www.pmo.ir/pso_content/media/files/2019/7/49545.pdf
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 4 ساعت 
  ساعات ارائه خدمت   8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری   1 الی 2 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

 https://www.pmo.ir/pso_content/media/files/2019/7/49612.pdf  

 شماره حساب(های) بانکی                        بانک ملی شهید رجایی – درآمد (2176455412006)    


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

نمودار صدور گواهینامه ثبت شناورنمودار مراحل دریافت خدمت                                                                 فرم های صدور گواهینامهفرم ها و دستورالعمل ها