سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 

صدور گواهینامه رادیویی ایستگاه های ساحلی

عنوان خدمت : صدور گواهینامه رادیویی ایستگاه های ساحلی                                                                                                                                                شناسه خدمت : 13051426100
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی  
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت بررسی  درخواست بهره برداری از فرکانس و درصورت تایید ، ارسال به اداره کل امور دریایی  سازمان
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز : در خواست کتبی به انضمام فرم  تکمیل شده درخواست مجوز بهره بردای از فرکانس
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداقل 1 ماه
  ساعات ارائه خدمت   8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری   
 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

رایگان می باشد                                          

 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

فلوچارت فرکانسنمودار مراحل دریافت خدمت                                                                     فرم درخواست مجوز بهره برداری از فرکانسفرم ها و دستورالعمل ها