جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

هیدروگرافی و لایروبی اسکله و آب راه ها

عنوان خدمت :  هیدروگرافی و لایروبی اسکله و آب راه ها                                                                                                                شناسه خدمت : 13052078102
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                

 شرح خدمت :  هیدروگرافی اولیه، انجام عملیات لایروبی و در نهایت هیدروگرافی نهایی به منظور اطمینان از دستیابی به حداقل  عمق مورد نیاز جهت  تردد ایمن شناورها
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز پیشنهاد و ارائه درخواست از طرف ذینفعان، بررسی و ارزیابی ریسک                                                                                                        
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت یک هفته تا چند ماه ( بستگی به سطح ، محل و زمان تقاضا دارد) 
  ساعات ارائه خدمت   8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  مراجعه به صورت موردی می باشد 
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

طبق کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی

https://www.pmo.ir/pso_content/media/files/2019/5/48873.pdf
 شماره حساب(های) بانکی                 حساب سپرده اداره کل 


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

     نمودار هیدروگرافینمودار مراحل دریافت خدمت                                                                               چک لیست کنترل عملیات هیدروگرافیفرم ها و دستورالعمل ها