دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
 

انتشار اعلامیه های دریایی و هواشناسی

عنوان خدمت انتشار اعلامیه های دریایی و هواشناسی                                                                                                          شناسه خدمت : 13052078105
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                

 شرح خدمت : پس از دریافت اطلاعیه هواشناسی از اداره کل هواشناسی نسبت به ارسال پیام از طریق فاکس و دستگاههای مخابراتی از قبیل VHF و ناوتکس به تمامی ارگانهای دریایی مرتبط ارسال می شود این موضوع روزانه در دو نوبت ساعت 9 صبح و 5 بعدازظهرصورت می پذیرد ضمنا در صورت دریافت اخطاریه ، ارسال این مهم بلافاصله صورت می پذیرد ، اخبار هواشناسی از طریق سیستم پیامک به متقاضیان ارسال می گردد 
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز :  دریافت اخبار از اداره کل هواشناسی هرمزگان                                                                                                     
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت
  ساعات ارائه خدمت   24 ساعت شبانه روز
 تعداد بار مراجعه حضوری   
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

رایگان می باشد

 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت