پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 

صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

عنوان خدمت :   صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان                                                                                                     شناسه خدمت : 16062079101
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت :  گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان با مراجعه متقاضیان به پزشکان معتمد دریانوردی و در صورت دارا بودن سلامت پزشکی دریانوردی با انجام معاینات و آزمایشات مربوطه مطابق الزامات و مصوبات سازمان صادر می گردد
نحوه آغاز خدمت :                         

                                                  

 مدارک مورد نیاز : اصل کارت ملی جهت احراز هویت ارباب رجوع ، دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید 4*3                                                                                                  
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت یک هفته
  ساعات ارائه خدمت    
 تعداد بار مراجعه حضوری  3 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   هزینه ویزیت پزشک مطابق نرخ تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و عدم پزشکی
 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

https://seafarer.pmo.ir/Portal/Home