دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
 

صدور مجوز بهره برداری از تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل نقلیه در مناطق ویژه بندری

عنوان خدمت :  صدور مجوز بهره برداری از تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل نقلیه در مناطق ویژه بندری                                            شناسه خدمت : 13012080101
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور بندری و اقتصادی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت : صدور مجوز بهره برداری از تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل نقلیه برای بهره برداری از محوطه مربوطه             
نحوه آغاز خدمت :                         

                                                  

 مدارک مورد نیاز :  مجوز فعالیت - قبض انبار- گواهینامه ایمنی یامعاینه فنی– فاکتور یا گواهی مبدا و ...                                                                                               
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 4 الی 5 روز
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  2 الی 3 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

طبق کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی

 https://www.pmo.ir/pso_content/media/files/2019/5/48873.pdf

 شماره حساب(های) بانکی                  درگاه الکترونیکی


 درگاه الکترونیکی           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 https://ispz.pmo.ir/

 

         راهنمای مجوز بهره بردارینمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                                     دستورالعمل اجرایی ورود ، بهره برداریفرم ها و دستورالعمل ها