جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری

عنوان خدمت   صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری                                                                    شناسه خدمت : 13012080104
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت :  ثبت نام متقاضی اشتغال به کار        
نحوه آغاز خدمت :                         

                                                    

 مدارک مورد نیاز :  مدارک شناسایی و مجوز های اخذ شده از قبیل گواهینامه های رانندگی HSE و مدارک دانشگاهی و یا تقاضای مدیران شرکت ها                                                                                  
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 2 روز
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 20
 تعداد بار مراجعه حضوری  1 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت