جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

عنوان خدمت رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری                                                                              شناسه خدمت : 13012081101
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت پیگیری مطالبات کارگران متقاضی یا اخراجی                                                                            
نحوه آغاز خدمت :                         

                                               

 مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه، کپی کارت ملی ، سابقه بیمه، تصویر مجوز ورود به اسکله، پرینت بانک و ...                                                                         
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداکثر 10 روز
  ساعات ارائه خدمت    8 الی16
 تعداد بار مراجعه حضوری  2 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

    فرآیند رسیدگی به شکایت کارگرینمودار مراحل دریافت خدمت                                                                              دستورالعمل اجرایی صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در و 001-convertedفرم ها و دستورالعمل ها