سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 

​رسیدگی به مشکلات و درخواست های مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی

عنوان خدمت : رسیدگی به مشکلات و درخواست های مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی                                                                       شناسه خدمت : 13052083000
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان– حوزه مدیریت
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت رسیدگی به شکایات ارباب رجوع                                                
نحوه آغاز خدمت :                         

                                                      

 مدارک مورد نیاز :   مستندات مربوط به هر درخواست و شکایت ارائه می گردد                                                         
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 1 الی 3 روز
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری   2 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 http://crm.pmo.ir/

 

گردش کار crm  نمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                                    فرم نظر سنجیفرم ها و دستورالعمل ها