پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

اخبار

کاشت 300 اصله نهال در بندر شهید رجایی به روش کوزه ای

کاشت 300 اصله نهال در بندر شهید رجایی به روش کوزه ای
با حضورمعاونین ومسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 300اصله نهال به روش کوزه ای در مجتمع بندری شهید رجایی کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اداه کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، کاشت نهال به روش کوزه ای که چندان نیازی به آب ندارد از همین رو از این روش در مناطق گرمسیری و کم آب استفاده می شود.

توجه به فضای سبز در این مجتمع از یک طرف و لزوم صرفه جویی در مصرف آب از سوی دیگر باعث شد تا مناسب ترین روش برای فضای سبز بندرشهید رجایی برگزید و همچنین  با مشاوره های صورت گرفته با کارشناسان این بخش از روش کاشت نهال به روش کوزه ای استفاده شد.

این گزارش حاکی از آن است که  300 اصله نهال کاشته شده هر 15 روز یکبار آبیاری می شود و همچنین  کاشت 300 اصله نهال علاوه بر ساماندهی فضای سبز مجتمع بندری شهید رجایی باعث کاهش آلودگی هوا نیز می شود.

۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۳:۱۱
تعداد بازدید : ۳,۲۱۸