شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

اخبار

"اسماعیل مکی زاده" بعنوان معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بناد و دریانوردی"اسماعیل مکی زاده" بعنوان معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شد

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۲
تعداد بازدید : ۹۳۵