چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مدارک مورد نیاز جهت معرفی و ارسال درخواست سوخت شناورها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

1-    گواهینامه ثبت شناورها

2-    گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3-    اجازه حرکت

4-    دفترچه تردد

5-    مانیفست کالای ورودی و خروجی