چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سیاست های اعطاء تسهیلات از این محل همه ساله در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان بنادر و دریانوردی به این اداره کل ابلاغ می گردد. بدیهی است متقاضیان در صورت احراز شرایط اولیه به کمیته وجوه اداره  شده سازمان بنادر و دریانوردی معرفی می گردند.   


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۳۱