چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

پروژه های مطالعاتی

 

 1. طبقه بندی اقلام انبار فنی بروش ABC  (پارتو)
 2. بررسی علل عدم استقبال پرسنل بنادر هرمزگان از دوره های آموزش ضمن خدمت
 3. مطالعه و بررسی زمان صدور گواهینامه ها و شناسنامه های دریانوردی و راهکارهای کاهش آن
 4. شش سیگما در ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی
 5. تجزیه و تحلیل اثرات بحران اقتصادی برتخلیه و بارگیری کالاهای متفرقه در بندر شهید رجایی
 6. تجزیه و تحلیل داده های آماری مسافرت های دریایی بین بنادر استان هرمزگان در نوروز 1389
 7. تجزیه وتحلیل هزینه برگزاری دوره های آموزشی دریانوردی سمتهای عرشه وموتور  در مراکز آموزشی دریانوردی  استان هرمزگان
 8. شاخص‌ها و فاکتورهای موثر در تعیین کارانه کارکنان
 9. ارزیابی اثر بخشی آموزش‌های دریانوردی متقاضیان گواهینامه‌های دریانوردی
 10. نیازسنجی و تدوین برنامه آموزشی پرسنل بندر شهیدرجایی براساس استاندارد  ISO 10015
 11. ساماندهی و کنترل ورود و خروج خودروها در بندر شهید رجایی
 12. تجزیه و تحلیل داده های آماری مسافرت های دریایی بین بنادر استان هرمزگان در نوروز  1390
 13. اقدامات صورت گرفته در خصوص هاب شدن بندر شهید رجایی
 14. اقدامات شاخص صورت گرفته در سال 1389
 15. گزارش پروژه مدیریت استراتژی متوازن
 16. اظهار نامه پنجمین دوره جایزه منابع انسانی ایران سال 1390
 17. سنجش رضایت مشتریان و کارکنان (CSM&ESM)
 18. پیش امکان¬سنجی فنی – اقتصادی احداث مخازن ذخیره سازی به منظور عملیات بانکرینگ
 19. پیش امکان¬سنجی فنی  اقتصادی احداث مجتمع تامین آذوقه، روغن و تعمیرات کشتی
 20. پیش امکان¬سنجی فنی - اقتصادی احداث مخازن جهت نگهداری فراورده های نفتی
 21. پیش امکان¬سنجی فنی – اقتصادی احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی
 22. پیش امکان¬سنجی فنی – اقتصادی دریافت و بازیافت ضایعات نفتی
 23. بررسی مسایل و  مشکلات ترانزیت از  بندر  شهید رجایی
 24. مطالعه مهندسی ارزش ساماندهی ترافیک و حمل و نقل مجتمع بندری شهید رجایی
 25. اقدامات انجام شده در طرح ساماندهی سفرهای دریایی نوروز1391
 26. طراحی نظام جامع آماری گزارش‌ها و شاخص‌های اطلاعات مدیریتی
 27. اظهار نامه پنجمین دوره جایزه منابع انسانی ایران سال 1391
 28. اظهار نامه پنجمین دوره جایزه منابع انسانی ایران سال 1392
 29. ساماندهی و تجزیه و تحلیل داده های آماری مسافرت های دریایی بین بنادر استان هرمزگان در نوروز 1392
 30. بررسی تأثیرآموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان بندر شهید رجایی
 31. ارزیابی ریسک محدوده بین شهید حقانی و شهید ذاکری
 32. تعیین راهنمای مسیر تردد دریایی از بندرشهید حقانی به اسکله شهید ذاکری
 33. بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بندر شهید رجایی