پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

حفاظت محیط زیست دریایی

سازمان بنادر و دریانودری بعنوان مرجع دریایی کشور ، براساس مفاد کنوانسیون های بین المللی مکلف شده تا نسبت به ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت حفاظت محیط زیست دریایی اقدام نماید. در همین راستا بخش حفاظت محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بهره گیری از نیروی کارشناسی متخصص  و استفاده از تجهیزات  در راستای پیشگیری و مقابله با انواع الودگی های دریا اقدام می نماید.

 

وظایف و مسئولیتها

 

1- مقابله با آلودگی دریا

- بررسی طرح های محلی مقابله با آلودگی نفتی

- کنترل مستمر وضعیت زیست محیطی دریایی

- نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی سوخت رسانی

- تامین تجهیزات مقابله با آلودگی در دریا

- کنترل آلودگی هوای ناشی از کشتی ها

- پاکسازی آلودگی نفتی در دریا

 

2- پیشگیری از آلودگی دریا

- اجرای کنوانسیون های ملی و بین المللی و سایر الزمات

- ایجاد تسهیلات دریافت و پردازش زائدات کشتیها براساس ضمایم ششگانه کنوانسیون مارپول

 

3- مدیریت آب توازن

- کنترل آب توازن کشتیها براساس  کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتیها

 

یکسان سازی رویه اجرای مدیریت آب توازن کشتیها

کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتیها برای جلوگیری از انتقال گونه های ناخواسته و مهاجم آبزی و بیماریزا از طریق آب مخازن توازن کشتیها توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) با هدف حفظ محیط زیست دریایی، منابع آبزی و سلامت انسانی از تهدیدات و تغییر و جلوگیری از بروز خسارات اقتصادی- اکولوژیکی- اجتماعی و توریستی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲) تصویب و سازمان بنادر و دریانوردی به نیابت از دولت ج.ا. ایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ به کنوانسیون مذکور ملحق گردید.

مرکز منطقه ای راپمی علیرغم لازم الاجرا نشدن کنوانسیون به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و منابع آبزی در منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تخلیه و تبادل آب توازن را در مسافت ۲۰۰ مایلی با عمق ۲۰۰ متر (خارج از منطقه راپمی) اجرایی نموده است.

در سالجاری، با توجه به احتمال ورود میکروب وبا از طریق مخازن آب توازن برخی از کشورهای ورودی از مبدا عراق، کویت، هند و بعضی از کشورهای آفریقایی (جیبوتی، اریتره و سومالی) طی هماهنگی با وزارت بهداشت، اقدامات احتیاطی در دستورکار قرار گرفته است که ضرورت دارد این اقدامات با رویه ای یکسان و بدون ایجاد تاخیر غیرضروری در فعالیت شناورها صورت پذیرفته و به شرکتهای کشتیرانی متردد در بنادر جنوبی کشور به نحو مقتضی موارد ذیل اطلاع رسانی گردد:

 

۱- کشتی های ورودی از مبدا کشورهای عراق، کویت، هند و بعضی از کشورهای آفریقایی (جیبوتی، اریتره و سومالی) می بایست قبل از ورود در لنگرگاه مورد بازرسی قرار گیرند و از آب توازن روی کشتی و آب شیرین داخل تانک تا اطلاع بعدی نمونه برداری گردد.

۲-  در صورت وجود آلودگی به عامل بیماری، کشتی مورد نظر حق ورود به بنادر ایرانی را نخواهد داشت و باید نسبت به تعویض آب توازن در خارج از آبهای تحت حاکمیت کشورمان اقدام نماید و مجدداً از آب توازن نمونه برداری صورت گیرد.

۳- کشتی هایی که از مبدا بنادر کشورهای عراق، کویت اقدام به دریافت آب توازن کرده اند می بایست در مسیر در فاصله بیشتر از ۵۰ مایل از ساحل بنادر کشورمان اقدام به تعویض آب توازن نمایند.

 

  شایان ذکر است براساس بند ۱ مقرره D-۲، سیستم پردازش آب توازن کشتیها باید به نحوی عمل نماید که پس از پردازش آب توازن، در هر میلی لیتر، کمتر از ده موجود زنده قابل رشد با ابعاد کوچکتر از ۵۰ میکرون و در هر متر مکعب، کمتر از ده موجود زنده قابل رشد با ابعاد ۵۰ میکرون و یا بزرگتر یافت شود.

 

برای میکروبهای بیماریزا و عفونی نیز سیستم به صورتی باشد که پس از پردازش آب توازن:

- کمتر از یک واحد کلنی در هر صدمیلی لیتر برای میکروب وبا  (Vibrio cholera)  

- کمتر از ۲۵۰ واحد کلنی در هر صد میلی لیتر اشرشیاکلی  (Escherichia coli) 

- کمتر از ۱۰۰ واحد کلنی در هر صدمیلی لیتر باکتری روده ای انتروککسی (Intestinal Enterococci)  یافت شود (مقرره D-۲).

خدمات قابل ارائه به مشتریان:

 

 پیشگیری از آلودگی دریا

۱- دریافت زباله شناورهای مستقر در لنگرگاه بندرعباس

* دریافت زباله در لنگرگاه بطور پیوسته و بوسیله شناور جمع آوری زباله از طریق هماهنگی با قسمت حفاظت محیط زیست دریایی انجام می گیرد.

* فرماندهان کشتی های متقاضی می توانند تقاضای خود را جهت تخلیه زباله از طریق نمایندگی خود و براساس فرم پیش اگهی تخلیه زباله به اطلاع قسمت حفاظت محیط زیست دریایی برسانند.

 * گواهینامه مربوطه پس از تخلیه زباله به فرمانده کشتی مذکور تحویل داده خواهد شد.

 * تعرفه دریافت براساس تعرفه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

 

۲- دریافت زباله شناورهای مستقر در اسکله های بندر شهیدرجایی

* شناورهای مستقر در اسکله های بندر شهید رجایی می بایست زباله های جمع آوری شده را براساس طبقه بندی ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپول هر روز صبح در پاکت مناسب بر روی اسکله قرار دهند.

* زباله ها توسط پیمانکار بندر و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام و به محل دفن که توسط اداره کل محیط زیست و شهرداری تعیین شده است انتقال می یابد.

* فرماندهان کشتی های متقاضی می توانند تقاضای خود را جهت تخلیه زباله از طریق نمایندگی خود و براساس فرم پیش اگهی تخلیه زباله به اطلاع قسمت حفاظت محیط زیست دریایی برسانند.

* تعرفه دریافت براساس تعرفه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

3- دریافت زائدات نفتی شناورهای مستقر در اسکله های بندر شهیدرجایی

* دریافت زائدات نفتی در بندر شهید رجایی، توسط پیمانکار بندر(شرکت پارسام گستر دریا) انجام می پذیرد.

* فرماندهان کشتی می بایست تقاضای خود را جهت تخلیه زائدات نفتی حداقل ۴۸ ساعت قبل از ورود به بندر بوسیله فرم پیش اگهی تخلیه زائدات از طریق نمایندگی به قسمت حفاظت محیط زیست دریایی جهت انجام هماهنگی لازم تحویل نمایند.

* تعرفه دریافت براساس تعرفه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

خاطرنشان می گردد براساس قرارداد منعقده شرکت پارسام گستر دریا متولی صدور و اخذ صورتحساب های مربوطه می باشد .


4- الزامات ملی و بین المللی:

کنوانسیون مارپول

کنوانسیون OPRC

کنوانسیون کنترل آب توازن کشتی ها

کنوانسیون ANTI FOULING SYSTEM

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر الودگی نفتی

 

مدیریت آب توازن

 

1- تخلیه آب توازن

* فرماندهان کشتی های مستقر در اسکله های بندر شهید رجایی در صورت تقاضا جهت تخلیه آب توازن کشتی می بایست مجوز لازم را از قسمت حفاظت محیط زیست دریایی اخذ نمایند.

*برای اینکار می بایست تقاضای کشتی از طریق نمایندگی کشتی به قسمت حفاظت محیط زیست دریایی تحویل داده شود. پس از تحویل تقاضا،کارشناسان مربوطه بر روی عرشه کشتی حاضر شده و پیش از انجام بررسی کارشناسی مجوزهای لازم را صادر می نماید.

 

مقابله با آلودگی دریا

 

1- آلودگی هوای ناشی از کشتیها

* در راستای نیل به اهداف ۵ ساله سوم و عضویت به ضمیمه ششم مارپول، کنترل بسیار دقیقی در مورد آلودگی هوا وجود دارد.

* در صورت مشاهده آلودگی هوا از طریق کشتیها پس ازتهیه مستندات ، تذکرلازم از طریق کارشناسان مربوطه بوسیله تحویل فرم استاندارد به کشتی تحویل داده می شود.( که زمان ۶۰ دقیقه جهت رفع عیب در نظر گرفته شده است.)

* در صورت عدم رفع نواقص در مهلت تعیین شده برخوردهای شدیدتری از طریقه اعمال هزینه کارشناسی و کنترل آلودگی ها از کشتیها اخذ می گردد.

* تعرفه دریافت براساس تعرفه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

 

2- سوخت رسانی

* سوخت رسانی در بندر شهید رجایی تحت نظارت قسمت حفاظت محیط زیست دریایی توسط دو شرکت بناگستر کرانه و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی انجام می گیرد.

* فرماندهان کشتی های متقاضی دریافت سوخت می بایست تقاضای خود را از طریق نمایندگی به شرکتهای سوخت رسان در بندر تحویل نمایند. با ارائه درخواست از طریق شرکت سوخت رسان جهت تحویل سوخت به کشتی مذکور اینکار با صدور مجوز از طریق قسمت حفاظت محیط زیست دریایی و با نظارت کارشناسان مربوطه صورت می گیرد.

3- رنگ آمیزی

* کشتی های مستقر در اسکله های بندر شهید رجایی مجاز به رنگ آمیزی در سه نقطه خاص کشتی

1-  SHIPS NAME

2- DRAFT MARK

3-  LOAD LINE

 پس از دریافت مجوز لازم هستند.

* جهت انجام رنگ آمیزی حتما می بایست فرمانده کشتی مذکور تقاضای خود را به قسمت حفاظت محیط زیست دریایی جهت کسب مجوز تحویل نمایند.

 رنگ آمیزی می بایست فقط درطول ساعات روز انجام پذیرد و در هنگام شب ممنوع است.

4- تجهیزات پاکسازی آلودگی نفتی در دریا:

-  انواع  بوم ساحلی ، رودخانه ای همراه ریل مربوطه

- انواع اسکیمر (ویر اسکیمر، براش اسکیمر ، دیسک اسکیمر)

- مخازن شناور ۲۵ متر مکعبی و ۱۰ متر مکعبی

- دمنده های  هوا

- انواع پمپ انتقال مواد نفتی

- انواع پمپ آب

- تجهیزات شستشو

- دیزل ژنراتور

- ورق جاذب

- بوم جاذب

- مواد شیمیایی پاک کننده

 

تماس با ما:

مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان معاونت دریایی- اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی-بخش حفاظت محیط زیست دریایی

کارشناس بخش مقابله با آلودگی :  32122652-076

دورنگار : 33514036-076