چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
 

بیانیه توافق سطح خدمت

  • اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در راستای توسعه دولت الکترونیک کلیه خدمات الکترونیکی خود را از جمله خدمات حوزه دریانوردان ، کالای عمومی و کانتینر، شناور، شرکت های کارگزاری دریایی و بندری و ... از طریق وب سایت ارائه می نماید.
  • مشتریان و مخاطبین محترم میتوانند در بخش خدمات الکترونیکی وب سایت ، به کلیه خدمات مذکور دسترسی یابند.
  • وب سایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از طریق "سامانه تکریم ارباب رجوع" و ثبت و پیگیری شکایات شما متقاضیان گرامی با شما در ارتباط می باشد.
  • وب سایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی ، به مخاطبین اطلاع رسانی خواهد گردید.