پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

احداث کریدور سرپوشیده بندر شهید حقانی

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره بازاریابی و سرمایه گذاری

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذار احداث کریدور سرپوشیده بندر شهید حقانی به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .