سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

راهبری ،تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی، اطفاء حریق، آبیاری، فاضلاب و تهویه مطبوع مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر

مناقصه

10/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

راهبری ،تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی، اطفاء حریق، آبیاری، فاضلاب و تهویه مطبوع مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.