شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

خرید قطعات یدکی مورد نیاز سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی

مناقصه

25/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه      از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.