سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

سرویس ، نگهداری و انجام تعمیرات جاری و اساسی و تامین قطعات یدکی و خدمات فنی مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت ها و موتور پمپ های آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

26/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه      از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.