یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

راهبری، تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آبیاری ، فاضلاب و تهویه مطبوع مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های مسکونی شهیدرجایی و شهید باهنر

مناقصه

33/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

راهبری، تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آبیاری ، فاضلاب و تهویه مطبوع مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های مسکونی شهیدرجایی و شهید باهنر

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه  از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.