دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
 

راهنمای صدور اجازه حرکت

با توجه به اهداف کلان سازمان و در راستای الکترونیکی نمودن فرآیندهای عملیاتی و کاهش مراجعه و تردد مشتریان به بندر این اداره اقدام به طراحی و راه اندازی سایت درخواست و صدور اجازه حرکت الکترونیک شناورها نموده که شرکت های کشتیرانی می توانند بدون مراجعه به بندر از طریق درگاهIMAS مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت را از طریق وب، ارسال نمایند و پس از انجام فرآیندها و استعلام های لازم ، اجازه حرکت به صورت الکترونیکی صادر و از طریق این سامانه قابل دریافت ، چاپ و ارسال فایل آن برای کشتی خواهد بود.