پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/شناورها و کشتی ها/ورود، پهلودهی و خروج شناور
 

 

 اسکله های بندر شهید رجائی

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر شهیدرجایی پهلو دهی و یا جداسازی  گردند .

****** حداکثر آبخور مجاز با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی موجود و ضرایب ایمنی محاسبه گردیده است******

 ردیف

شماره اسکله 

 حداکثر طول مجاز کشتیها     ( متر)

 حداکثر آبخور مجاز کشتیها   ( متر) 

 ملاحظات

1

اسکله شماره 1 ( نفتی )  

230

 11/5

  

 اسکله شماره 2 ( نفتی ) 

 230

 11/5

اسکله شماره 3(چند منظوره)   

 200

  10/7

 بند شماره3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 4

 اسکله شماره 4( کانتینری ) 

 310

  12

اسکله شماره 5(کانتینری)   

 270

  12/5

 6

اسکله شماره 6 ( کانتینری )   

 250

  12/2

 7

اسکله شماره 7( کانتینری )   

 210

  11/3

 8

اسکله شماره 8( کانتینری )   

 100

  5/5

 9

اسکله شماره 9( متفرقه )   

 200

  10

 RO-RO < 100 M

 10

اسکله شماره 10 ( متفرقه )   

 220

  10/2

 RO-RO < 120 M

11 

 اسکله شماره 11 ( متفرقه ) 

 250

 10/5 

RO-RO < 150 M 

 12

اسکله شماره 12( متفرقه )   

 300

 11 

               RO-RO < 200M  

 13

اسکله شماره 13( چند منظوره )   

 300

 11/7 

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 14 

اسکله شماره 14( متفرقه )   

 300

 12/5 

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 15  

اسکله شماره 15 ( متفرقه )   

 300

  11/5

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 16 

 اسکله شماره 16 ( متفرقه ) 

 300

  10/5

RO-RO < 250 M 

 17

 اسکله شماره 17( متفرقه ) 

 250

   10/5

RO-RO < 200 M 

 18 

 اسکله شماره 18( متفرقه ) 

220

   10/5

RO-RO < 170 M 

 19

 اسکله شماره 19( چند منظوره ) 

  200

      10/2   

RO-RO < 150M

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 20

 اسکله شماره 20( چند منظوره ) 

  185

 10

RO-RO< 150M

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 21

 اسکله شماره 21

  200

  14

22 

اسکله شماره 22 

 220

  14

23 

 اسکله شماره 23

 250

  14

24 

اسکله شماره 24 

 300

  14/5

25 

 اسکله شماره 25( کانتینری ) 

390 

  15

تبصره 5 

26 

 اسکله شماره26( کانتینری ) 

350

   15 

تبصره 5 

27 

 اسکله شماره 27( کانتینری ) 

 350

  15

 تبصره 5

28 

اسکله شماره 28  

 230

  14

29

اسکله شماره 29  

 200

  14

 30  اسکله شماره 30    240    14
 31   اسکله شماره 31     300  14   

1.       اولویت بستن کشتی های RO-RO به ترتیب در اسکله های شماره 13و14و15 سپس اسکله های شماره 12و 16 می باشد.

2.       پهلو دهی کشتی ها از سمت راست در اسکله 19 ،7 ، 6  و پهلودهی کشتی  از سمت چپ در اسکله 9 منوط به موافقت  اداره امور دریایی خواهد بود .

3.     کشتی های تانکر در اسکله های 3 ، 19 و 20  با توجه به RATE تخلیه و بارگیری و مقدار آب جزر با اخذ مجوز از اداره امور دریایی می توانند با آبخور بیشتر از آنچه اعلام شده پهلو داده شوند.

4.     کشتی های فله جهت ورود و یا خروج با آبخور مجاز بیشتر از آنچه که در مشخصات اسکله های 13 ، 14 و 15 اعلام شده بایستی قبل از اقدام ، با اداره امور دریایی و امور بندری با داشتن اطلاعاتی از قبیل TPC  ، Rate  تخلیه یا بارگیری و..... هماهنگی نمایند.

5.       با توجه به عمق کانال دسترسی شهید رجایی پذیرش کشتی ها  با ماکزیمم آبخور 5/15 متر در آب مد  مقدور می باشد.

6.       اطلاعات ارائه شده در خصوص مشخصات اسکله ها و پتانسیل پذیرش کشتی ها ممکن است بعد از هیدروگرافی مجدد منطقه وحوضچه ها ، نظرات کمیته های Near-Miss و سوانح دریایی بندر ، یا مراجع ذیصلاح سازمان تغییر نماید.

7.       اسکله های 4،5،6 و7 کانتینری، پهلوگیری کشتیها با طول بیش از میزان تعیین شده تنها با هماهنگی اداره امور دریایی امکان پذیر است.

 

        اسکله های مجتمع فولاد هرمزگان

          اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های فولاد پهلو دهی و جداسازی گردند .

ردیف

شماره اسکله

حداکثر طول مجاز کشتیها (متر)

حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر)

ملاحظات

1

نفتی 

 260

 13

پهلودهی کشتی ها به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود 

 2

غیر نفتی 

260 

 13

پهلودهی کشتی ها ی پر به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود 

           کشتی port side   به اسکله پهلوگرفته باشد.

 

            کشتی بدون list باشد

 

           در صورتی که squat کشتی در سرعت 5 گره دریایی در آب کم عمق  از 20 سانتی متر(0.2 m ) بیشتر است . بایستی مقدار اضافه از maximum draf     جدول فوق کسر گردد.

 

           با توجه به اینکه خطای انسانی سهم بسیار بالایی در حوادث دریایی دارد ، لذا انجام دقیق محاسبات توسط فرمانده کشتی و با مسئولیت کامل فرمانده و    شرکت کشتیرانی مربوطه ،  در خصوص ایمنی کشتی تاکید می گردد.

           اقدام و یا کوتاهی کشتی که منجر به حادثه و یا near-miss گردد مطابق قوانین قابل پیگیری خواهد بود.   

     اسکله های بندر خلیج فارس

        اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر خلیج فارس پهلو دهی و جداسازی گردند .

 

ردیف

شماره اسکله

حداکثر طول مجاز کشتیها (متر)

حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر)

ملاحظات

1

اسکله شماره 1

 150

 7/5

عملیات راهنمایی کشتی های با آبخور بیشتر از 7.5 متر در آب مد انجام پذیر است

2

اسکله شماره 2

100

7

اسکله شماره 3 

80 

  7/5

 4

اسکله شماره 4 

150 

7/5 

اسکله شماره 5 

 115  

 7/5

 6

اسکله شماره 6 

 -

 -

 اسکله شماره 7

 125

7/5 

اسکله شماره 8 

 125

7/5 

اسکله شماره 9 

 70

 7/5

 10

اسکله شماره 10 

 125

7/5 

 

1.      عملیات راهنمایی کشتی های با آبخور بیشتر از 7 متر ،  در آب مد انجام پذیر می باشد.

                 2.      پهلو دهی کشتی ها از سمت راست در اسکله  10 و سمت چپ در اسکله 1 منوط به موافقت اداره امور دریایی خواهد بود .

                 3.      پهلو دهی کشتی ها در اسکله شماره 10 وقتی مقدور خواهد بود که در اسکله شماره 7 و 8 حداکثر یک بارج یا یدک کش( یدککش در کنار بارج نباشد)                و یا یک کشتی مهار شده باشد .  

4. در صورت تقاضای شرکتهای کشتیرانی و اداره امور بندری جهت پهلودهی کشتیها بیش از ظرفیت جدول فوق تنها با تاییدیه اداره امور دریایی امکان پذیر است. 

 

 مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها : 

1- گواهینامه ثبت شناور

2- گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3- اجازه حرکت بندر مبداء

4- اجازه حرکت گمرک (تاییدیه گمرک جهت خروج شناور)

5- تاییدیه مالی ورود

6- تاییدیه مالی جهت خروج شناور

7- لیست خدمه (IMO FAL FORM 5)

8- گواهینامه یدک کش (برای یدک کش و بارج ها)

9-لیست ده بندر آخر شناور

 

 

 

 تماس با ما :

 کارشناس مسئول خدمات دریایی :      32123320-076

کارشناس خدمات دریایی ( مسئول صدور اجازه حرکت شناور ) :      32123319-076