پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/شناورها و کشتی ها/خدمات یدک کشی، راهنمایی و vts

یدک کشی، راهنمایی و VTS

 
 

 

تماس با ما :

کارشناس خدمات دریایی ( مسئول امور راهنمایان ) :      32122621-076                       32122612-076