پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

ایمنی و آتش نشانی

از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مرکز   HSE مجتمع بندری شهید رجایی شناسایی، حذف یا کاهش خطرات و حوادث در  حد قابل قبول  است. به همین منظور، اجرای الزامات OHSAS 18001 : 2007  در اولویت برنامه های مرکز HSE قرار دارد، که در این راستا اقداماتی بشرح ذیل انجام می گیرد :

 • انجام بازرسی های ایمنی دوره ای از تجهیزات و محوطه های عملیاتی بمنظور شناسایی نقاط خطر و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه جهت ارتقاء
 •  کیفی شاخص های ایمنی، بهینه سازی و ایجاد شرایط مطلوب محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کاهش هزینه ها و کسب اعتبار و رضایت مندی مشتریان
 • تهیه گزارش مصور از عدم انطباقهای موجود در شرکتهای فعال در بندر و پیگیری جهت رفع آنها
 • حضور در صحنه حوادث وبررسی و تهیه گزارش بمنظور ثبت و تجزیه و تحلیل  حوادث به وقوع پیوسته در سطح بندر و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • تشکیل کارگروههای تخصصی  بمنظور ارائه طرحها و پیشنهادات، توصیه ها در جهت ارتقاء کیفی و بهبود وضعیت ایمنی و نیل به اهداف HSE اداره کل
 • برگزاری جلسات HSE با پیمانکاران به منظور  بررسی  مشکلات موجود در زمینه HSE  و ارائه راهکارهای اجرایی
 • پیگیری ونظارت بر برگزاری  جلسات HSE در سطح پیمانکاران جهت ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست پیمانکاران
 • شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک (Risk Assessment & Management) بمنظور حذف،کاهش و کنترل آنها
 • پیگیری جهت جذب  کارشناس ایمنی برای کلیه شرکت های فعال در بندر و نظارت بر عملکرد آنها
 • پیگیری جهت تهیه لوازم حفاظت فردی برای پرسنل شاغل در شرکت های پیمانکاری
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه HSE از طریق تهیه و نصب پوستر، تابلوهای ایمنی و تراکت های هشداردهنده و انتشار بروشور
 • پیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای علمی در زمینه HSE و متناسب با فعالیتهای بندری
 • تهیه و توزیع اطلاعات  ایمنی مواد( MSDS )
 • تهیه نظامنامه HSE بندر
 • تهیه و تدوین  دستورالعملهای ایمنی و روش های استاندارد  مرتبط با فعالیتهای بندری جهت ابلاغ به پیمانکاران
 • تدوین شاخصهای ارزیابی پیمانکاران بر اساس استانداردهای HSE جهت ارزیابی و کنترل عملکرد آنها
 • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت ایمنی براساس  OHSAS 18001 : 2007 و انجام ممیزی  مطابق چک لیست