دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
 

نمایش جزییات منبع فایل3

صفحه نخست

درباره بندر

پیام مدیر کل بندر

معرفی بندر

نقشه بندر

بنادر تابعه

نمودار تشکیلاتی

منشور اخلاقی

گالری

شبکه های اجتماعی

وظایف، ماموریت ها و چشم اندازها

پروژه های زیربنایی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

بیانیه حریم خصوصی

امکانات رفاهی

انتشارات و کتابخانه

خدمات

فرآیندها

خدمات الکترونیکی

ورود، پهلودهی و خروج شناور

سوخت رسانی و آب رسانی

صورت وضعیت شناورها

خدمات یدک کشی و راهنمایی

VTS

پاس کشتی ها

جستجو و نجات

ثبت شناورها

خدمات آموزشی

فرآیند سرمایه گذاری

فرآیندهای بندری

فرآیند گردش کار دریافت اسناد دریانوردی

آمار

سامانه آمار و عملیات

عملیات تخلیه و بارگیری

کشتی های ممنوع ورود و مشروط

جستجو و نجات دریایی

فرم ها و دستور العمل ها

فرم ها

دستورالعمل ها

مزایده ها و مناقصه ها

بازنشستگان

هواشناسی

هواشناسی روزانه

جدول جزر و مد

پیوندها

پایگاه های اینترنتی ایران

پایگاه های تخصصی

شرکت های کشتیرانی

سایر پیوندها

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

نشانی بندر

ارتباط مستقیم با مدیر کل

تماس های اضطراری

پرسش های متداول

شبکه های اجتماعی

حفاظت و ایمنی دریانوردی

جستجو و نجات دریایی

سوانح دریایی

محیط زیست دریایی

ایمنی آب راه ها

خدمات مرتبط با کالا

اظهارنامه ورود کالا از خشکی

اظهارنامه ورود کالا از راه خشکی - کالای خطرناک

فلوچارت رویه ورود کالا از راه خشکی

فرآیندهای بندری

سواحل و سازه های دریایی

صدور مجوز سازه های دریایی

نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی

اطلاعات پایه ساحل و دریا

فرهنگ واژه های سواحل

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

ایمنی و آتش نشانی

بهداشت

محیط زیست

الزامات قانونی

منطقه ویژه و سرمایه گذاری

مزایا و فرصت های سرمایه گذاری

ضوابط و فرآیندهای سرمایه گذاری

قوانین و مقررات منطقه ویژه

سامانه صدور مجوز فعالیت در مناطق بندری

امکانات و زیرساخت ها

اسکله ها

پایانه ها( نفتی،فله،متفرقه )

خدمات ریلی

امور کارگزاران دریایی و بندری

وظایف امورشرکتها

آیین نامه ها و درخواست اخذ مجوز

لیست شرکتهای فعال کارگزاری ترابری دریایی

فلوچارت تاسیس و تمدید مجوز فعالیت متقاضیان

دریانوردان

سامانه جامع دریانوردان

مراکز آموزشی دریانوردی

صدور گواهی سلامت دریانوردان

مدرسین دوره های آموزشی دریانوردی

شناورها و کشتی ها

ورود، پهلودهی و خروج شناور

سوخت رسانی و آب رسانی

صورت وضعیت شناورها

خدمات یدک کشی و راهنمایی

VTS

پاس کشتی ها

شناورهای تحت پرچم

پیوندها

دفتر مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

سایر پیوندها

پرسش های متداول

تالار گفتگو