جمعه ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۱
 

10) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات پشتیبانی کانتینر

11) آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور(شامل فعالیتهای کمک ونجات -تامین پرسنل و تجهیزات -بازرسی کشتی و کالای کشتی )

12) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری – دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹

اطلاعات بیشتر :