یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۲۹ نفر
۱۳,۷۸۶,۲۳۵ نفر
۱۴,۰۶۳ نفر
۱۸,۱۳۰ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۶۵۴   کاربر ۱,۲۸۴   صفحه
۰۴/۳۰ ۹۳۲   کاربر ۱,۹۲۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۳۶۷   کاربر ۷۷۴   صفحه
۰۴/۲۸ ۵۰۹   کاربر ۱,۰۷۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۷۷۸   کاربر ۱,۶۲۴   صفحه
۰۴/۲۶ ۸۱۸   کاربر ۱,۷۱۵   صفحه
۰۴/۲۵ ۹۰۶   کاربر ۲,۰۲۳   صفحه
۰۴/۲۴ ۷۷۵   کاربر ۱,۵۴۳   صفحه
۰۴/۲۳ ۸۹۳   کاربر ۱,۸۶۶   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۲۴   کاربر ۷۷۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۵۷۷   کاربر ۱,۰۳۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۹۴۶   کاربر ۱,۸۲۱   صفحه
۰۴/۱۹ ۸۴۲   کاربر ۱,۵۹۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۳۹۵   کاربر ۷۶۹   صفحه
۰۴/۱۷ ۸۰۴   کاربر ۱,۶۵۹   صفحه
۰۴/۱۶ ۸۱۴   کاربر ۱,۶۸۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۹۶   کاربر ۶۹۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۵۹۸   کاربر ۱,۱۵۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۸۱۹   کاربر ۱,۵۸۴   صفحه
۰۴/۱۲ ۸۵۱   کاربر ۱,۹۹۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۸۵۸   کاربر ۱,۵۱۵   صفحه
۰۴/۱۰ ۷۵۰   کاربر ۱,۵۶۶   صفحه
۰۴/۰۹ ۸۴۱   کاربر ۱,۶۰۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۲۸۹   کاربر ۶۰۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۵۷۱   کاربر ۱,۰۷۴   صفحه
۰۴/۰۶ ۱,۰۹۳   کاربر ۱,۸۲۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۷۵۶   کاربر ۱,۵۴۶   صفحه
۰۴/۰۴ ۸۵۸   کاربر ۱,۶۰۷   صفحه
۰۴/۰۳ ۸۰۱   کاربر ۱,۵۱۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۸۰۶   کاربر ۱,۷۴۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۴,۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۸,۹۸۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸۰,۰۷۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹,۱۴۳ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۲,۹۰۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۵,۴۵۳ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۸,۳۴۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۲,۰۰۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۹۵,۱۴۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۵۵,۱۰۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹۲,۶۷۱ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۰۸,۴۳۸ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۰۹,۷۸۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰۱,۵۰۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۱,۷۱۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۲۵,۷۵۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۷۷,۱۱۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲۱,۴۴۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۴,۳۹۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۲۶,۹۹۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۱,۳۳۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۰۸,۹۹۳ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰۷,۲۴۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۵,۶۷۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۰۷۵,۱۷۸ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۲,۸۰۲,۶۰۳ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۸۴,۹۱۷ ۱۱ %
GBR
GBR
۱,۱۲۰,۵۵۴ ۸ %
EU
EU
۶۶۳,۴۶۰ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۴۷۶,۶۵۲ ۴ %
DEU
DEU
۲۱۳,۸۸۰ ۲ %
FRA
FRA
۲۰۸,۵۶۶ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۲,۹۹۸ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۰,۵۱۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۵,۱۴۶ ۱ %
IND
IND
۷۱,۱۷۳ ۱ %
JPN
JPN
۷۰,۱۸۰ ۱ %
POL
POL
۴۳,۸۰۳ ۰ %
NOR
NOR
۴۰,۴۸۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۹۴۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۸,۵۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۲۶,۲۸۶ ۰ %
ARE
ARE
۲۳,۶۴۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۲۱,۳۹۵ ۳۱ %
Firefox
Firefox
۲۱۱,۳۳۱ ۲۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳,۳۶۴ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۷۵,۱۳۰ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۳,۰۸۰ ۶ %
Safari
Safari
۵۰,۰۸۸ ۵ %
Other
Other
۴۲,۴۴۹ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲,۱۷۵ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۸,۰۴۰ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰,۹۳۴ ۲ %
Opera
Opera
۷,۳۷۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵,۸۵۵ ۱ %
Edge
Edge
۲,۴۳۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۶۷,۳۸۰ ۳۶ %
XP ۲۳۵,۸۰۰ ۲۳ %
Other ۱۲۱,۸۲۴ ۱۲ %
Linux ۹۹,۳۸۲ ۱۰ %
Windows 2003 ۶۴,۰۲۲ ۶ %
iOS ۴۳,۷۳۳ ۴ %
Windows 10 ۳۳,۶۳۵ ۳ %
Windows 8 ۲۳,۴۹۸ ۲ %
Android ۱۱,۷۱۵ ۱ %
Vista ۵,۵۸۵ ۱ %
FreeBSD ۱۹ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
پرچم ایران ۱۵,۵۵۰
بندر شهید رجایی ۵,۰۴۸
مناقصه ۱,۳۰۳
اسکله شهید رجایی ۱,۲۵۴
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱,۰۳۰
اداره بنادر هرمزگان ۷۸۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۶۸۹
www.shahidrajaeeport.pmo.ir ۶۶۸
بندرشهیدرجایی ۶۴۹
سایت بندر شهید رجایی ۵۳۷
shahid rajaee port ۵۳۴
اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۵۰۹
مناقصات ۴۸۵
بندر رجایی ۴۸۴
استخدام ۴۴۳
بنادر و دریانوردی هرمزگان ۴۱۰
فیش حقوقی ۳۸۹
سازمان بنادر و دریانوردی ۳۸۹
shahidrajaeeport.pmo.ir ۳۸۷
اسکله شهید رجایی بندرعباس ۳۸۵
بندررجایی ۳۶۲
مزایده ۳۲۴
سازمان بنادر ۳۱۷
تعرفه ۳۱۶
اداره بندر شهید رجایی ۲۹۶
مجتمع بندری شهید رجایی ۲۹۲
بندرشهید رجایی ۲۷۴
گمرک شهید رجایی ۲۴۸
عکس ۲۴۴
سایت بندرشهیدرجایی ۲۴۲
فیش حقوقی بازنشستگان ۲۳۹
بندر شهید رجائی ۲۳۳
pmo.ir ۲۱۹
اداره بندر هرمزگان ۲۱۲
گواهینامه دریانوردی ۲۰۵
shahid rajaee ۲۰۰
بندر شهید رجایی بندرعباس ۲۰۰
بندر شهیدرجایی ۱۹۸
نوفرستی ۱۹۳
شماره تلفن بندر آفتاب ۱۸۱
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۸۰
http://shahidrajaeeport.pmo.ir/ ۱۷۹
فیش حقوق ۱۷۶
بانکرینگ ۱۷۲
بنادر هرمزگان ۱۷۰
فیش حقوق بازنشستگان ۱۶۹
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۸
اداره کل بنادر هرمزگان ۱۶۷
سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۶
بندر کیش ۱۶۴