چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۵ نفر
۱۶,۴۱۰,۳۹۳ نفر
۲۲,۳۸۱ نفر
۲۰,۴۶۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۳ ۷۱۸   کاربر ۱,۳۴۱   صفحه
۰۸/۲۲ ۷۴۹   کاربر ۱,۴۴۴   صفحه
۰۸/۲۱ ۷۴۴   کاربر ۱,۵۵۲   صفحه
۰۸/۲۰ ۷۵۳   کاربر ۱,۴۱۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۷۳۶   کاربر ۱,۵۷۲   صفحه
۰۸/۱۸ ۶۰۳   کاربر ۱,۱۳۴   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۳۴   کاربر ۵۹۷   صفحه
۰۸/۱۶ ۳۶۳   کاربر ۵۷۱   صفحه
۰۸/۱۵ ۷۵۲   کاربر ۱,۵۵۵   صفحه
۰۸/۱۴ ۷۷۷   کاربر ۱,۴۷۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۸۷۹   کاربر ۱,۶۸۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۷۹۲   کاربر ۱,۵۶۹   صفحه
۰۸/۱۱ ۳۵۸   کاربر ۷۲۴   صفحه
۰۸/۱۰ ۵۷۸   کاربر ۱,۱۴۱   صفحه
۰۸/۰۹ ۹۴۸   کاربر ۱,۹۹۵   صفحه
۰۸/۰۸ ۳۸۰   کاربر ۶۶۴   صفحه
۰۸/۰۷ ۷۱۰   کاربر ۱,۴۲۱   صفحه
۰۸/۰۶ ۶۸۹   کاربر ۱,۴۲۸   صفحه
۰۸/۰۵ ۶۷۲   کاربر ۱,۳۹۰   صفحه
۰۸/۰۴ ۲۷۳   کاربر ۴۷۹   صفحه
۰۸/۰۳ ۴۱۸   کاربر ۷۱۵   صفحه
۰۸/۰۲ ۷۰۵   کاربر ۱,۴۷۲   صفحه
۰۸/۰۱ ۸۲۳   کاربر ۱,۴۸۵   صفحه
۰۷/۳۰ ۷۵۸   کاربر ۱,۳۲۴   صفحه
۰۷/۲۹ ۸۵۲   کاربر ۱,۵۳۱   صفحه
۰۷/۲۸ ۸۳۴   کاربر ۱,۵۹۸   صفحه
۰۷/۲۷ ۳۸۱   کاربر ۵۹۲   صفحه
۰۷/۲۶ ۷۹۹   کاربر ۱,۲۷۵   صفحه
۰۷/۲۵ ۱,۰۰۱   کاربر ۱,۶۹۴   صفحه
۰۷/۲۴ ۸۸۲   کاربر ۱,۵۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۷,۲۵۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۱,۳۶۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸۱,۶۴۸ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶۰,۳۳۵ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۳,۸۶۴ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۶,۴۱۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۹,۷۸۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۵,۲۶۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۰۳,۲۷۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۶۶,۷۷۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۰۵,۹۹۵ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۲۲,۹۲۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۲۲,۲۲۵ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۱۲,۱۹۵ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۸۲,۲۱۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۳۵,۰۲۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۸۳,۴۰۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲۶,۶۹۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۸,۳۹۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳۱,۳۱۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۵,۱۶۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۱۳,۰۲۰ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱۱,۵۴۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۹,۵۵۹ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۳۳۶,۲۳۸ ۳۴ %
ZZZ
ZZZ
۳,۲۰۷,۳۵۱ ۲۰ %
GBR
GBR
۲,۶۳۹,۲۹۶ ۱۷ %
USA
USA
۱,۵۹۵,۵۶۴ ۱۰ %
EU
EU
۷۷۶,۲۱۳ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۲۹,۸۵۳ ۳ %
DEU
DEU
۲۵۷,۰۸۳ ۲ %
FRA
FRA
۲۲۱,۵۹۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۷,۵۳۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۳۰,۹۵۶ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۸۳۲ ۱ %
IND
IND
۷۹,۱۳۶ ۰ %
JPN
JPN
۷۲,۲۹۰ ۰ %
POL
POL
۵۲,۱۲۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۵۵۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۷۱۹ ۰ %
CAN
CAN
۳۳,۷۷۱ ۰ %
KOR
KOR
۲۸,۱۲۰ ۰ %
PHL
PHL
۲۶,۵۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۶۲,۱۳۶ ۳۳ %
Firefox
Firefox
۲۲۴,۸۴۱ ۲۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳,۵۷۳ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۷۹,۷۷۰ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۳,۳۳۸ ۶ %
Safari
Safari
۵۵,۹۴۵ ۵ %
Other
Other
۴۲,۹۷۳ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲,۷۷۸ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۰,۶۵۹ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰,۹۶۱ ۲ %
Opera
Opera
۷,۷۹۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵,۹۹۵ ۱ %
Edge
Edge
۲,۹۶۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۹۲,۳۵۰ ۳۶ %
XP ۲۴۰,۰۷۴ ۲۲ %
Other ۱۲۳,۵۶۳ ۱۱ %
Linux ۱۱۹,۶۴۰ ۱۱ %
Windows 2003 ۶۴,۰۳۴ ۶ %
iOS ۴۹,۴۷۷ ۵ %
Windows 10 ۴۲,۵۱۲ ۴ %
Windows 8 ۲۵,۸۴۶ ۲ %
Android ۱۲,۸۸۵ ۱ %
Vista ۵,۷۳۵ ۱ %
FreeBSD ۲۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
پرچم ایران ۱۵,۵۵۰
بندر شهید رجایی ۵,۱۱۴
مناقصه ۱,۳۱۴
اسکله شهید رجایی ۱,۲۷۳
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱,۰۷۲
اداره بنادر هرمزگان ۹۵۵
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۷۰۸
www.shahidrajaeeport.pmo.ir ۶۷۱
بندرشهیدرجایی ۶۶۱
اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۵۹۳
سایت بندر شهید رجایی ۵۴۷
shahid rajaee port ۵۳۴
بندر رجایی ۵۲۲
مناقصات ۴۸۷
استخدام ۴۵۹
بنادر و دریانوردی هرمزگان ۴۲۱
فیش حقوقی ۳۹۳
سازمان بنادر و دریانوردی ۳۹۳
اسکله شهید رجایی بندرعباس ۳۹۱
shahidrajaeeport.pmo.ir ۳۸۹
بندررجایی ۳۶۴
مزایده ۳۲۴
تعرفه ۳۲۲
سازمان بنادر ۳۱۹
اداره بندر شهید رجایی ۳۰۰
مجتمع بندری شهید رجایی ۲۹۶
بندرشهید رجایی ۲۷۷
گمرک شهید رجایی ۲۶۹
عکس ۲۴۴
سایت بندرشهیدرجایی ۲۴۲
فیش حقوقی بازنشستگان ۲۳۹
بندر شهید رجائی ۲۳۳
pmo.ir ۲۲۰
اداره بندر هرمزگان ۲۱۳
گواهینامه دریانوردی ۲۰۸
بندر شهید رجایی بندرعباس ۲۰۴
بندر شهیدرجایی ۲۰۲
shahid rajaee ۲۰۱
نوفرستی ۱۹۴
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۸۴
شماره تلفن بندر آفتاب ۱۸۱
اسکله شهیدرجایی ۱۷۹
http://shahidrajaeeport.pmo.ir/ ۱۷۹
فیش حقوق ۱۷۸
بانکرینگ ۱۷۲
بنادر هرمزگان ۱۷۱
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۷۰
فیش حقوق بازنشستگان ۱۶۹
سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۸
اداره کل بنادر هرمزگان ۱۶۸