یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۱۵,۰۲۳,۳۱۲ نفر
۲۱,۳۶۶ نفر
۲۹,۵۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۷۵۵   کاربر ۱,۳۳۴   صفحه
۰۶/۳۱ ۷۶۲   کاربر ۱,۵۱۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۳۰۸   کاربر ۵۴۹   صفحه
۰۶/۲۹ ۳۲۲   کاربر ۵۲۳   صفحه
۰۶/۲۸ ۲۵۰   کاربر ۳۷۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۵۵۶   کاربر ۱,۰۱۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۶۳۶   کاربر ۱,۲۵۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۵۴۱   کاربر ۱,۱۰۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۶۷۶   کاربر ۱,۲۳۴   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۵۶   کاربر ۴۲۰   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۹۹   کاربر ۷۷۲   صفحه
۰۶/۲۱ ۶۳۹   کاربر ۱,۱۶۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۶۶۵   کاربر ۱,۲۹۳   صفحه
۰۶/۱۹ ۵۷۶   کاربر ۱,۱۴۳   صفحه
۰۶/۱۸ ۶۱۹   کاربر ۱,۱۸۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۶۶۶   کاربر ۱,۲۰۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۴۹   کاربر ۴۴۹   صفحه
۰۶/۱۵ ۳۹۸   کاربر ۷۶۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۸۳۲   کاربر ۱,۴۷۱   صفحه
۰۶/۱۳ ۵۷۸   کاربر ۱,۰۵۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۷۲۰   کاربر ۱,۳۵۲   صفحه
۰۶/۱۱ ۶۴۹   کاربر ۱,۲۲۸   صفحه
۰۶/۱۰ ۶۷۴   کاربر ۱,۲۱۶   صفحه
۰۶/۰۹ ۳۱۵   کاربر ۵۴۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۲۷   کاربر ۵۱۵   صفحه
۰۶/۰۷ ۷۸۴   کاربر ۱,۴۲۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۶۶۶   کاربر ۱,۳۲۵   صفحه
۰۶/۰۵ ۶۹۷   کاربر ۱,۳۴۸   صفحه
۰۶/۰۴ ۸۲۰   کاربر ۱,۴۷۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۷۸۲   کاربر ۱,۴۱۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۵,۸۱۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۰,۳۰۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸۱,۰۴۵ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹,۹۱۷ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۳,۳۶۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۵,۹۳۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۹,۰۵۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۳,۹۰۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۹۹,۴۰۵ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۶۱,۱۲۸ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹۹,۲۴۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۱۶,۴۴۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۱۶,۰۱۴ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰۶,۹۲۵ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۷,۲۰۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۳۰,۴۹۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۸۰,۴۷۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲۴,۴۶۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۶,۵۳۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۲۹,۱۴۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۳,۲۷۴ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۱۱,۱۷۵ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰۹,۳۶۶ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۷,۸۵۳ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۹۲,۸۹۳ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۲۰,۲۷۳ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۸۰۱,۴۲۷ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۹,۶۵۲ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۱,۳۵۵ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۵۵۹ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۷,۳۹۹ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۸۵۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۲۹۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۷۰۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۳۴ ۱ %
IND
IND
۷۵,۸۷۴ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۷۱۱ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۸ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۲۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۶۵۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۷۵ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۴۲,۳۴۴ ۳۲ %
Firefox
Firefox
۲۱۸,۳۶۶ ۲۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳,۴۷۰ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۷۸,۸۱۰ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۳,۲۲۳ ۶ %
Safari
Safari
۵۳,۱۵۱ ۵ %
Other
Other
۴۲,۷۹۶ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲,۵۰۷ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۹,۶۴۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰,۹۴۲ ۲ %
Opera
Opera
۷,۴۳۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵,۹۳۱ ۱ %
Edge
Edge
۲,۷۵۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۸۰,۴۸۵ ۳۶ %
XP ۲۳۸,۹۹۸ ۲۳ %
Other ۱۲۲,۷۶۰ ۱۲ %
Linux ۱۰۹,۶۶۲ ۱۱ %
Windows 2003 ۶۴,۰۲۸ ۶ %
iOS ۴۶,۷۲۸ ۴ %
Windows 10 ۳۸,۵۱۰ ۴ %
Windows 8 ۲۴,۷۶۲ ۲ %
Android ۱۲,۳۵۷ ۱ %
Vista ۵,۶۴۲ ۱ %
FreeBSD ۲۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
پرچم ایران ۱۵,۵۵۰
بندر شهید رجایی ۵,۰۸۱
مناقصه ۱,۳۱۴
اسکله شهید رجایی ۱,۲۶۸
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱,۰۶۵
اداره بنادر هرمزگان ۹۳۳
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۶۹۹
www.shahidrajaeeport.pmo.ir ۶۷۱
بندرشهیدرجایی ۶۵۴
سایت بندر شهید رجایی ۵۴۲
shahid rajaee port ۵۳۴
اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۵۲۰
بندر رجایی ۵۱۳
مناقصات ۴۸۷
استخدام ۴۵۴
بنادر و دریانوردی هرمزگان ۴۱۸
اسکله شهید رجایی بندرعباس ۳۸۹
shahidrajaeeport.pmo.ir ۳۸۹
فیش حقوقی ۳۸۹
سازمان بنادر و دریانوردی ۳۸۹
بندررجایی ۳۶۴
مزایده ۳۲۴
سازمان بنادر ۳۱۸
تعرفه ۳۱۶
اداره بندر شهید رجایی ۲۹۸
مجتمع بندری شهید رجایی ۲۹۶
بندرشهید رجایی ۲۷۶
گمرک شهید رجایی ۲۶۱
عکس ۲۴۴
سایت بندرشهیدرجایی ۲۴۲
فیش حقوقی بازنشستگان ۲۳۹
بندر شهید رجائی ۲۳۳
pmo.ir ۲۱۹
اداره بندر هرمزگان ۲۱۲
گواهینامه دریانوردی ۲۰۶
بندر شهیدرجایی ۲۰۲
shahid rajaee ۲۰۰
بندر شهید رجایی بندرعباس ۲۰۰
نوفرستی ۱۹۳
شماره تلفن بندر آفتاب ۱۸۱
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۸۰
اسکله شهیدرجایی ۱۷۹
http://shahidrajaeeport.pmo.ir/ ۱۷۹
فیش حقوق ۱۷۶
بانکرینگ ۱۷۲
بنادر هرمزگان ۱۷۱
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۹
فیش حقوق بازنشستگان ۱۶۹
سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۸
اداره کل بنادر هرمزگان ۱۶۷