یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۳۱ نفر
۱۳,۷۷۷,۷۳۰ نفر
۵,۵۵۸ نفر
۱۸,۱۳۰ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۱۷۱   کاربر ۳۴۹   صفحه
۰۴/۳۰ ۹۳۲   کاربر ۱,۹۲۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۳۶۷   کاربر ۷۷۴   صفحه
۰۴/۲۸ ۵۰۹   کاربر ۱,۰۷۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۷۷۸   کاربر ۱,۶۲۴   صفحه
۰۴/۲۶ ۸۱۸   کاربر ۱,۷۱۵   صفحه
۰۴/۲۵ ۹۰۶   کاربر ۲,۰۲۳   صفحه
۰۴/۲۴ ۷۷۵   کاربر ۱,۵۴۳   صفحه
۰۴/۲۳ ۸۹۳   کاربر ۱,۸۶۶   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۲۴   کاربر ۷۷۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۵۷۷   کاربر ۱,۰۳۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۹۴۶   کاربر ۱,۸۲۱   صفحه
۰۴/۱۹ ۸۴۲   کاربر ۱,۵۹۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۳۹۵   کاربر ۷۶۹   صفحه
۰۴/۱۷ ۸۰۴   کاربر ۱,۶۵۹   صفحه
۰۴/۱۶ ۸۱۴   کاربر ۱,۶۸۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۹۶   کاربر ۶۹۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۵۹۸   کاربر ۱,۱۵۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۸۱۹   کاربر ۱,۵۸۴   صفحه
۰۴/۱۲ ۸۵۱   کاربر ۱,۹۹۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۸۵۸   کاربر ۱,۵۱۵   صفحه
۰۴/۱۰ ۷۵۰   کاربر ۱,۵۶۶   صفحه
۰۴/۰۹ ۸۴۱   کاربر ۱,۶۰۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۲۸۹   کاربر ۶۰۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۵۷۱   کاربر ۱,۰۷۴   صفحه
۰۴/۰۶ ۱,۰۹۳   کاربر ۱,۸۲۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۷۵۶   کاربر ۱,۵۴۶   صفحه
۰۴/۰۴ ۸۵۸   کاربر ۱,۶۰۷   صفحه
۰۴/۰۳ ۸۰۱   کاربر ۱,۵۱۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۸۰۶   کاربر ۱,۷۴۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۴,۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۸,۹۸۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸۰,۰۷۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹,۱۴۳ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۲,۹۰۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۵,۴۵۳ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۸,۳۴۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۲,۰۰۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۹۵,۱۴۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۵۵,۰۶۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹۲,۵۱۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۰۸,۳۱۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۰۹,۶۴۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰۱,۳۹۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۱,۵۹۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۲۵,۶۶۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۷۷,۰۳۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲۱,۴۱۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۴,۳۴۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۲۶,۹۹۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۱,۳۳۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۰۸,۹۹۳ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰۷,۲۴۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۵,۶۷۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۰۷۳,۶۶۲ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۲,۸۰۰,۲۵۶ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۸۴,۳۲۷ ۱۱ %
GBR
GBR
۱,۱۱۷,۴۹۴ ۸ %
EU
EU
۶۶۳,۲۵۶ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۴۷۶,۶۰۷ ۴ %
DEU
DEU
۲۱۳,۶۰۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۰۸,۵۵۵ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۲,۹۱۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۰,۴۶۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۵,۱۴۲ ۱ %
IND
IND
۷۱,۱۳۷ ۱ %
JPN
JPN
۷۰,۱۷۹ ۱ %
POL
POL
۴۳,۸۰۱ ۰ %
NOR
NOR
۴۰,۴۷۷ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۹۴۳ ۰ %
CAN
CAN
۲۸,۵۰۸ ۰ %
KOR
KOR
۲۶,۲۷۹ ۰ %
ARE
ARE
۲۳,۶۲۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۲۱,۱۱۲ ۳۱ %
Firefox
Firefox
۲۱۱,۲۱۴ ۲۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳,۳۶۴ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۷۵,۱۰۹ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۳,۰۷۹ ۶ %
Safari
Safari
۵۰,۰۶۴ ۵ %
Other
Other
۴۲,۴۴۷ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲,۱۷۵ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۸,۰۲۱ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰,۹۳۴ ۲ %
Opera
Opera
۷,۳۷۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵,۸۵۳ ۱ %
Edge
Edge
۲,۴۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۶۷,۱۸۱ ۳۶ %
XP ۲۳۵,۷۶۲ ۲۳ %
Other ۱۲۱,۸۲۱ ۱۲ %
Linux ۹۹,۲۶۹ ۱۰ %
Windows 2003 ۶۴,۰۲۱ ۶ %
iOS ۴۳,۷۱۰ ۴ %
Windows 10 ۳۳,۵۵۸ ۳ %
Windows 8 ۲۳,۴۸۵ ۲ %
Android ۱۱,۷۱۰ ۱ %
Vista ۵,۵۸۵ ۱ %
FreeBSD ۱۹ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
پرچم ایران ۱۵,۵۵۰
بندر شهید رجایی ۵,۰۴۷
مناقصه ۱,۳۰۳
اسکله شهید رجایی ۱,۲۵۴
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱,۰۳۰
اداره بنادر هرمزگان ۷۸۳
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۶۸۹
www.shahidrajaeeport.pmo.ir ۶۶۸
بندرشهیدرجایی ۶۴۹
سایت بندر شهید رجایی ۵۳۷
shahid rajaee port ۵۳۴
اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۵۰۹
مناقصات ۴۸۵
بندر رجایی ۴۸۴
استخدام ۴۴۳
بنادر و دریانوردی هرمزگان ۴۱۰
فیش حقوقی ۳۸۹
سازمان بنادر و دریانوردی ۳۸۹
shahidrajaeeport.pmo.ir ۳۸۷
اسکله شهید رجایی بندرعباس ۳۸۵
بندررجایی ۳۶۲
مزایده ۳۲۴
سازمان بنادر ۳۱۷
تعرفه ۳۱۶
اداره بندر شهید رجایی ۲۹۶
مجتمع بندری شهید رجایی ۲۹۲
بندرشهید رجایی ۲۷۴
گمرک شهید رجایی ۲۴۸
عکس ۲۴۴
سایت بندرشهیدرجایی ۲۴۲
فیش حقوقی بازنشستگان ۲۳۹
بندر شهید رجائی ۲۳۳
pmo.ir ۲۱۹
اداره بندر هرمزگان ۲۱۲
گواهینامه دریانوردی ۲۰۵
shahid rajaee ۲۰۰
بندر شهید رجایی بندرعباس ۲۰۰
بندر شهیدرجایی ۱۹۸
نوفرستی ۱۹۳
شماره تلفن بندر آفتاب ۱۸۱
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۸۰
http://shahidrajaeeport.pmo.ir/ ۱۷۹
فیش حقوق ۱۷۶
بانکرینگ ۱۷۲
بنادر هرمزگان ۱۷۰
فیش حقوق بازنشستگان ۱۶۹
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۸
اداره کل بنادر هرمزگان ۱۶۷
سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۶۶
بندر کیش ۱۶۴