پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

 هدف از انجام این فرآیند، ارسال مجدد کانتینرهای وارد شده به بنادر دیگر کانتینری در ایران یا بنادر دیگر جهان می‌باشد. این کار به منظور افزایش سرعت حمل و نقل و جابجایی کانتینر بین بنادر دنیا انجام می‌پذیرد.

 

    فرایند انجام صادرات و ترانزیت در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی در فایل زیر قابل مشاهده است.

 

 

                          

 

 خطوط ریلی یکی از راه‌های ورود و خروج کانتینر از بندر شهید رجایی به شمار می‌رود. هدف از این فرآیند انتقال و تحویل کانتینرهای  صاحبان کالا به کمک خطوط ریلی در اسرع وقت با رعایت موارد قانونی و الزامات گمرکی مورد نظر می‌باشد.

 

 


یکی از خدماتی که در مناطق ویژه به صاحبان کالا ارائه می‌شود، تغییرنام(فروش)، تفکیک و تجمیع قبض انبار در قالب یک یا چند قبض انبار دیگراست. هدف این فرآیند، ارائه خدمات به صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی وی در اسرع وقت و بر طبق مقررات و دستورالعمل‌های مناطق ویژه بندری می‌باشد.