یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
 

 هدف از انجام این فرآیند، ارسال مجدد کانتینرهای وارد شده به بنادر دیگر کانتینری در ایران یا بنادر دیگر جهان می‌باشد. این کار به منظور افزایش سرعت حمل و نقل و جابجایی کانتینر بین بنادر دنیا انجام می‌پذیرد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲

    فرایند انجام صادرات و ترانزیت در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی در فایل زیر قابل مشاهده است.

 

 

                          


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲

 

 خطوط ریلی یکی از راه‌های ورود و خروج کانتینر از بندر شهید رجایی به شمار می‌رود. هدف از این فرآیند انتقال و تحویل کانتینرهای  صاحبان کالا به کمک خطوط ریلی در اسرع وقت با رعایت موارد قانونی و الزامات گمرکی مورد نظر می‌باشد.

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۳

یکی از خدماتی که در مناطق ویژه به صاحبان کالا ارائه می‌شود، تغییرنام(فروش)، تفکیک و تجمیع قبض انبار در قالب یک یا چند قبض انبار دیگراست. هدف این فرآیند، ارائه خدمات به صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی وی در اسرع وقت و بر طبق مقررات و دستورالعمل‌های مناطق ویژه بندری می‌باشد. 

 

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۳