پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

 

مدرک مورد نیاز جهت معرفی و ارسال درخواست سوخت شناورها :

 

1-    گواهینامه ثبت شناورها

2-    گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3-    اجازه حرکت

4-    دفترچه تردد

 5-    مانیفست کالای ورودی و خروجی

 

تماس با ما :

کارشناس مسئول خدمات دریایی :            32123320-076

        کارشناس خدمات دریایی :                         32123318-076

 

 

 

   

 

 

  تماس با ما :

 کارشناس مسئول خدمات دریایی:            32123320-076

کارشناس خدمات دریایی :                         32123318-076