پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امکانات و زیرساخت ها/پایانه ها( نفتی،فله،متفرقه )

عملیات سوخت رسانی به شناور ها (بانکرینگ)

 

با توجه به شرایط جغرافیایی ایران از جمله دسترسی به سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و با توجه به قرار گرفتن مجتمع بندری شهید رجایی در حوزه استراتژیک تنگه ی هرمز که تردد تقریبی سالیانه 50000 شناور را شامل می شود. موقعیت ممتازی را برای سوخت رسانی به کشتی ها فراهم آورده است. سوخت گیری و سوخت رسانی یا بانکرینگ (Bunkering) به عملیاتی اطلاق می شود که در آن یک ایستگاه ساحلی یا شناور، سوخت مورد نیاز شناورها را در اختیارشان قرار می دهد.

مخازن فرآورده های نفتی جهت عملیات بانکرینگ در مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیج فارس بزرگترین سایت مخزن بانکرینگ کشور است . به طوری که می توان بر اساس ظرفیت مخازن موجود و در حال ساخت در سطح کشور بندر خلیج فارس را 90% و سایر نقاط را 10% در نظر گرفت. شرکت های فعال در این حوزه در بندر خلیج فارس عبارتند از :

 

نام شرکت

حوزه فعالیت

تلفن
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

عملیات سوخت رسانی به شناورها و اجرای خط لوله آن.

تخلیه، بارگیری، توزیع و نگهداری مواد سوختی وارداتی، صادراتی و ترانزیتی با نقطه ی

اشتعال بالاتر از دمای محیط

076-32123903
بناگستر کرانه

عملیات سوخت رسانی به شناورها و اجرای خط لوله آن.

تخلیه، بارگیری، توزیع و نگهداری مواد سوختی وارداتی، صادراتی و ترانزیتی با نقطه ی

اشتعال بالاتر از دمای محیط

076-33514265-33379479

 سپهرصنعت نگین

عملیات سوخت رسانی به شناورها و اجرای خط لوله آن.

تخلیه، بارگیری، توزیع و نگهداری مواد سوختی وارداتی، صادراتی و ترانزیتی با نقطه ی

اشتعال بالاتر از دمای محیط 
076-33524696 

نگهداری فرآورده های نفتی

موقعیت ممتاز مجتمع بندری شهید رجایی و منطقه نفتی آن بندر خلیج فارس در حوزه استراتژیک تنگه هرمز و فاصله نزدیک آن با پالایشگاه های

بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، امکان صادرات فرآورده های نفتی را فراهم آورده است. شرکت های فعال در این حوزه عبارتند از :

 

 فرا شیمی روز

 تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

 

076-33514187

 

 محور طلایی

 تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

فرآورده های نفتی سبک با نقطه اشتعال در محدوده دمایی منفی سی تا سیصد و شصت درجه  سانتیگراد 

076-33514287

 

 نفت پاسارگاد  تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

076-33514240

 

 تعاونی افق شرقی  تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

076-33524588

 

 تعاونی افق غربی
 تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

076-33524588

 هرمز انرژی  تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

076-33514295

 

قیر هرمز پارس  تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

076-33379415

 

سی دلف قشم

 تخلیه ، بارگیری ، توزیع و نگهداری فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی

فرآورده های نفتی سبک با نقطه اشتعال در محدوده دمایی منفی سی تا سیصد و شصت درجه  سانتیگراد 

 

076-33524675

 

 

 با توجه به تنوع کالاها و کشتی های حامل کالای غیر کانتینری، پایانه کالای فله به منظور نظارت بر تخلیه و بارگیری شناورهای فله و شناورهای حامل کالای حمل یکسره از/به بندر که شامل مواد معدنی،آهن آلات، غلات و انواع روغن های خوراکی و ... می باشد، ایجاد شده است.

   

 حوزه نظارت پایانه کالای فله و حمل یکسره :

  انبار 12 ترانزیت: 
مستأجر: شرکت تایدواتر
بهره بردار: شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه شش
موضوع: واردات شکر خام
مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع
  انبار ۱۴ ترانزیت: 
مستأجر: شرکت تایدواتر
بهره بردار:  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
موضوع: واردات کود فله و کیسه گیری د رانبار
مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع
  انبار ۱۹ ترانزیت:

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع : نگهداری و صادرات کنستانتره مس

مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع

انبار20 کالا:
مستأجر: شرکت تایدواتر
بهره بردار: شرکت ملی صنایع مس ایران
موضوع : نگهداری و صادرات کنستانتره مس
مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع
 انبار ۲۰ ترانزیت:

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

موضوع: واردات کود فله و کیسه گیری د رانبار

مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع

 انبار 21 ترانزیت:

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت پارس دیبا

موضوع : نگهداری و صادرات آهن اسفنجی

مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع

انبار 22 ترانزیت: 
مستأجر: شرکت تایدواتر
بهره بردار: شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه شش
موضوع: واردات شکر خام
مساحت انبار: ۸۷۰۰ مترمربع

 محوطه نگهداری مواد فله (ترانزیت، صادرات و واردات):

آدرس: محوطه )- Aبین انبار 14و19ترانزیت)

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت ملی صنایع مس ایران

مساحت محوطه: کل مساحت 7 هکتار که 3هکتاربه شرکت ملی صنایع مس واگذار گردیده است.

 محوطه نگهداری مواد فله (ترانزیت، صادرات و واردات):

آدرس: محوطه  -Bجنب بوفه سه راهی 200هکتاری

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت پارسیان کار

موضوع: نگهداری و صادرات کنسانتره آهن

مساحت محوطه: 12834 مترمربع

 محوطه نگهداری مواد فله (ترانزیت، صادرات و واردات):

آدرس: محوطه-C ورودی درب گندمی

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: در حال حاضر بهره بردار ندارد

موضوع: -

مساحت محوطه: ۱400 متر مربع

 محوطه نگهداری مواد فله (ترانزیت، صادرات و واردات):

آدرس: محوطهD- درب خروج پورمراد(خلیج فارس)

 مستأجر:شرکت تایدواتر

بهره بردار:  در حال حاضر بهره بردار ندارد

مساحت محوطه: 1200مترمربع

 انبار هانگار (تخلیه و بارگیری کالا):

مستأجر: شرکت تایدواتر

بهره بردار: شرکت پیشرو چکاد دریا

موضوع: واردات و نگهداری مواد فله

مساحت انبار: 12000 متر مربع

  انبار روباز گندم:

بهره بردار: شرکت غله و بازرگانی منطقه شش

موضوع : واردات و نگهداری گندم

ظرفیت: ۱۰۰۰۰۰ تن

مساحت محوطه: ۸۸۰۰۰ متر مربع

* نوع قرارداد کلیه انبارها و محوطه ها کوتاه مدت (یکساله) می باشد.

* کلیه انبارها و محوطه ها دسترسی به خطوط ریلی سراسری جهت تخلیه و بارگیری کالا را دارا می باشند.

   

 مخازن روغنی :

  

نام محوطه

 نام بهره بردار

موضوع

ظرفیت/تن

تعداد مخازن

مخازن گسترش

شرکت غله

نگهداری و ذخیره سازی روغن نباتی

66 هزارتن

22 مخزن

مخازن فریکو

شرکت فرآورده های روغنی فریکو

نگهداری ذخیره سازی روغن نباتی

174هزارتن

40 مخزن

مخازن خلیج فارس

شرکت روغن نباتی خلیج فارس

نگهداری و ذخیره سازی روغنی نباتی

103هزارتن

23 مخزن

 

   

  لیست تجهیزات ملکی تحت نظارت پایانه کالای فله:

 

ردیف

شرح

تعداد

ظرفیت (به ازای هر تجهیز)

1

مکنده غلات

4 دستگاه

3000 تن در 24 ساعت کاری

2

آنلودر مکانیکی

2 دستگاه

4500 تن در 24 ساعت کاری

3

جرثقیل 25 تنی

یک دستگاه

مطابق با ظرفیت استاندارد تجهیز

4

جرثقیل 140 تنی

5 دستگاه

مطابق با ظرفیت استاندارد تجهیز

5

جرثقیل 550 تنی

یک دستگاه

مطابق با ظرفیت استاندارد تجهیز

 

 

لیست انواع کالای ورودی و خروجی و نرم های مربوطه در پایانه کالای فله:

 کالای فله    

*******************************

 

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت تالی صادراتی و بیجک خروجی کالاهای حمل یکسره ( اعم از نفتی ، فله و ... که از محوطه بندر بارگیری می شوند):


  • اصل صورتحساب پرداخت شده بابت هزینه های بندری (بدون پرداخت صورتحساب سیستم GCOMS  تالی مورد نظر را صادر نمیکند)
  • اصل و کپی پروانه گمرکی
  • کپی از قبض انبار (یک برگ)
  • فرم تایپ شده تالی محوطه
  • ارایه اصل Draft Survey بعد از اتمام بارگیری از شرکت های مجاز

  

*******************************

 

توضیحات اختلاف وزن اظهار شده و draft Surveyکشتی :

 

1. اضافه بارگیری کشتی  نسبت به وزن اظهار شده:

 چنانچه وزن درافت کشتی بعد از بارگیری ، بیشتر از وزن اظهار کالا به گمرک باشد، صاحب کالا یا نماینده وی باید به گمرک مراجعه و  وزن را از طرف گمرک تصحیح نماید و سپس به اداره امور بندری مراجعه و هزینه های بندری را بابت مازاد محموله بارگیری شده پرداخت نماید، در پایان جهت دریافت تالی به قسمت حمل یکسره (صدور تالی) مراجعه و تالی آن را دریافت نماید.

 

تبصره: در زمان اضافه بارگیری کشتی، صورتحساب متمم صادر می گردد.

 

2. کسری بارگیری کشتی نسبت به وزن اظهار شده :

 در صورتی که وزن درافت کشتی بعد از بارگیری، کمتر از وزن اظهارشده آن باشد، صاحب کالا یا نماینده وی میتواند مازاد هزینه پرداختی به بندر را مطالبه نماید که این اقدام مستلزم درخواست کتبی صاحب کالا و تحویل مدارک مورد نیاز (به شرح ذیل) به دفتر کل اداره اموربندری مبنی بر استرداد وجوه پرداختی می باشد.   

 

 مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به دفتر کل اموربندری در خصوص  استرداد وجه اضافه پرداختی:


  1. درخواست کتبی صاحب کالا
  2. ارایه کپی Draft Surveyکشتی از شرکت های مجاز
  3. ارایه برگ تالی صادراتی (توسط بخش حمل یکسره)
  4. ارایه  صورتحساب پرداختی (که نشان دهنده واریز وجه مازاد به حساب بندر باشد) 

 

 

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۳

بخش عمده ای از کالاهای غیر کانتینری از قبیل آهن آلات، صندوق، انواع لوله، قطعات ونگلات سنگین و ... که در بنادر تخلیه/ بارگیری می شوند، تحت نظارت پایانه کالای متفرقه انجام می شود.

 فرآیند انجام عملیات تخلیه، صفافی، نگهداری و بارگیری کالاهای متفرقه در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، از طریق ترمینال اپراتورهای بخش خصوصی صورت می پذیرد که نظارت آن بر عهده ناظر پایانه های کالای متفرقه می باشد.

  

 *******************************

معرفی انبارها و محوطه های شرکت های تحت نظارت:

 

ردیف

نام شرکت

انبارهای در اختیار شرکت

محوطه در اختیار شرکت

تلفن تماس دفتر شرکت

۱

خلیج پژم

انبار ۲۳ ترانزیت
انبار
۲۳ کالا
انبار 22 کالا

محوطه ۲۴
 محوطه ریلی
 محوطه بین انبار
۲۳ ترانزیت و ۲۳ کالا
محوطه
H

۰۷۶-۳۲۱۲۲۲۲۳-۴

۲

تاید واتر

 

انبار ۱۳ ترانزیت
 انبار
۱۲ کالا
انبار13 کالا

محوطه بین انبارهای 13 ترانزیت و 13 کالا
محوطه بین انبارهای 13 کالا و 20 کالا
محوطه بین انبارهای20 کالا و 20 ترانزیت
محوطه بین انبارهای 12 ترانزیت و 12  کالا
محوطه بین انبارهای 12 کالا و 21 کالا
محوطه بین انبارهای 21 کالا و 21 ترانزیت
محوطه بین انبارهای 11 کالا و 22 کالا
محوطه بین انبارهای22 کالا و 22 ترانزیت

۰۷۶-۳۲۱۲۳۸۲۴

۳

آریا بنادر ایرانیان

انبار ۱۰ کالا
انبار
۱۱ ترانزیت

محوطه روبروی انبار 23 کالا

محوطه روبروی انبار 10 کالا

سکوی انبار 10 کالا

محوطه روبروی انبار 10 ترانزیت

سکوی انبار 10 ترانزیت 

 076-33524783-4

۴

ترمینال خودرویی
(خلیج پژم)

-

محوطه پشت اداره گارد و انتظامات


۰۷۶-۳۲۱۲۲۲۲۳-۴

 

 


 *******************************

معرفی تجهیزات شرکت های تحت نظارت:

  

ردیف

نام شرکت

نوع تجهیز

ظرفیت

تعداد

۱

خلیج پژم

جرثقیل

۴۰ تا ۶۰ تن

۴

لیفتراک

۲۰ تا ۳۰ تن

۶

لیفتراک

۱۰ تا ۱۶ تن

۱۰

لیفتراک

۷ تن

۱۲

لیفتراک

۵ تن

۱۰

انواع کشنده

........

۱۲

انواع کفی

........

۳۲

۲

تاید واتر

جرثقیل

120 تن

۱

جرثقیل

60 تن

۱

جرثقیل

40 تن

۲

جرثقیل

25 تن

۳

لیفتراک

۲۰ تن

۳

لیفتراک

15 تن

۳

لیفتراک

10 تن

۴

لیفتراک

7تن

۸

لیفتراک

۵تن

۴

لیفتراک

۳ تن

۴

انواع کشنده

........

۱۸

انواع کفی

........

۴۳

۳

آریا بنادر ایرانیان

جرثقیل

185 تن

۱

جرثقیل

165 تن

۱

جرثقیل

160 تن

۱

جرثقیل

150 تن

۱

جرثقیل

140 تن

۲

جرثقیل

125 تن

۱

جرثقیل

80 تا 90تن

۱

جرثقیل

50 تا 60 تن

۴

جرثقیل

40 تا 50 تن

۳

جرثقیل

تا 30 تن

۳

لیفتراک

25 تن

۲

لیفتراک

۱5 تا ۲0 تن

۲

لیفتراک

10 تا 15 تن

۴

لیفتراک

7 تن بوم بلند

۳

لیفتراک

7 تن معمولی

۳

لیفتراک

5 تن

۳

لیفتراک

3 تن

۲

انواع کشنده

........

۲۰

انواع کفی

........

۴۲

۴

ترمینال خودرویی
(خلیج پژم)

جرثقیل

۴۰ تا ۶۰ تن

۴

انواع کشنده

........

۱۲

انواع کفی

........

۳۲

 

*******************************

 

لیست انواع کالای ورودی و خروجی و نرم های مربوطه در پایانه کالای متفرقه:

  کالای متفرقه

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۳